24 dni towarzyszenia Jezusowi w „24 Godzinach Jego Męki”

Gdy zbliża się 4 marca, rocznica śmierci „Sługi Bożej Luizy Piccarrety”, pragniemy zaproponować wspólną modlitwę:

*24 dni towarzyszenia Jezusowi w „24 Godzinach Jego Męki”*

Jedna godzina dziennie, zaczynając dzisiaj *PIĄTEK 9 LUTEGO* i kończąc w *NIEDZIELĘ 4 MARCA*.

Wiemy, jak bardzo Luiza oddała się i cierpiała dla naszego Świętego Kościoła Katolickiego. My także w Woli Bożej możemy się z nią zjednoczyć i ofiarować Ojcu, w ciągu tych 24 dni, Mękę Jego własnego Syna.

Wraz z Jezusem, Mamą Niebieską i Luizą módlmy za Kościół Święty, za Polskę i świat cały, aby nadeszło Królestwo Woli Bożej jak w Niebie, tak i na ziemi!

Niech nastanie Światłość, aby wydostać się z ciemności tej nocy. Niech Prawda i fałsz zostaną wyraźnie ukazane, aby Królestwo Boże mogło w nas zatriumfować!

Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa”

„Zadowolenie, jakie błogosławiony Jezus odczuwa, gdy rozważamy te Godziny jest tak duże, że chciałby, aby przynajmniej jeden egzemplarz tych medytacji, do praktykowania, znajdował się w każdym mieście i miejscowości, ponieważ gdy je rozważamy, to tak jakby Jezus słyszał w tych zadośćuczynieniach odtwarzany swój własny głos i swoje własne modlitwy, jakie wznosił do Ojca podczas 24 godzin swojej bolesnej Męki. I jeśli byłoby to praktykowane przez przynajmniej kilka dusz w każdym mieście lub miejscowości, to wydaje mi się, że Jezus daje mi do zrozumienia, że Boża Sprawiedliwość zostałaby częściowo złagodzona…” (Z listu Luizy Piccarrety)