Bóg wybrał dwie małe istoty, aby rozpowszechnić Królestwo Woli Bożej

Aby rozpowszechnić Królestwo Woli Bożej, Bóg wybrał dwie małe istoty

Wszystko jest gotowe. Nie pozostaje nic innego, jak „otworzyć drzwi” i dać poznać Moją Wolę 

„Córko moja, ten krąg to Moja Odwieczna Wola, która obejmuje wielkie koło Wieczności. Wszystko, co znajduje się wewnątrz tego kręgu, jest niczym innym, jak tym, co Moje Człowieczeństwo uczyniło w Woli Bożej, aby wybłagać, żeby Moja Wola była wypełniana jak w Niebie, tak i na ziemi. Wszystko jest przygotowane i wykonane. Nie pozostaje nic innego, jak otworzyć drzwi i dać poznać Moją Wolę, aby człowiek mógł Ją posiąść. 

O Mnie powiedziano, kiedy przyszedłem na ziemię, aby odkupić człowieka, że będę zbawieniem i upadkiem dla wielu. Tak samo teraz się powie, że ta Moja Wola albo będzie wielką świętością (ponieważ Moja Wola jest całkowitą Świętością), albo upadkiem dla wielu. Zobacz, że krążąc po tym kręgu, trzeba spoglądać od środka, nigdy od zewnątrz, bo wewnątrz jest światło, wiedza, Moja siła, Moje czyny jako pomoc, zachęta i życie, aby można było nabyć życie Mojej Woli. Na zewnątrz nie ma tego wszystkiego, stworzenia znajdą ciemność i mogą wpaść w przepaść. Dlatego też bądź uważna, wpatruj się zawsze w Moją Wolę, a znajdziesz pełnię łaski, aby żyć w Mojej Woli.” (21.09.1923) 

Aby rozpowszechnić Królestwo Woli Bożej, Bóg wybrał dwie małe istoty – Mamę Jezusa i Swoją „Małą Córeczkę” 

„… Całe dobro człowieka polega na czynieniu Mojej Woli, całe zło na czynieniu swojej własnej. Tak więc, żeby przyjść i zbawić człowieka, wybrałem Moją Matkę, bo była mała, a przez nią jako kanał użyłem jej, aby zesłać ludzkości wszystkie dobra i owoce Odkupienia. A teraz, żeby rozpowszechnić Moją Wolę, żeby otworzyć Niebo i tym samym pozwolić Mojej Woli zstąpić na ziemię oraz pozwolić Jej królować jak w Niebie, musiałem wybrać inną małą pośród wszystkich pokoleń. A ponieważ przywrócenie człowieka do jego pierwotnego stanu, z którego wyszedł, otwarcie tej Woli Bożej, którą on odrzucił, otwarcie mu ramion, aby ponownie przyjąć go do łona Mojej Woli, jest największym dziełem, jakiego chcę dokonać, Moja nieskończona Mądrość wzywa z niczego tę najmniejszą. 

To było słuszne, że była mała. Jeśli małą postawiłem na czele Odkupienia, drugą małą musiałem postawić na czele «FIAT VOLUNTAS TUA[1], jako w Niebie, tak i na ziemi». Między dwiema małymi miałem zawrzeć cel stworzenia człowieka i miałem zrealizować Moje plany wobec niego. Za pośrednictwem pierwszej musiałem go odkupić, obmyć go Moją Krwią z jego brzydoty i dać mu przebaczenie. Za pośrednictwem drugiej miałem przywrócić go do jego początku, do jego źródła, do utraconej godności, do zerwanych przez niego więzi Mojej Woli, dopuścić go ponownie do uśmiechu Mojej Odwiecznej Woli, pozwolić jego woli i Mojej pocałować się nawzajem i podjąć życie jedna w drugiej.

To był jedyny cel stworzenia człowieka i nikt nie może się sprzeciwić temu, co Ja postanowiłem. Nawet gdyby miały upłynąć wieki, jak w przypadku Odkupienia, tak też będzie i tym razem, ale człowiek powróci w Moje ramiona, taki jaki został przeze Mnie stworzony. Ale aby to zrobić, muszę najpierw wybrać stworzenie, które jako pierwsze będzie żyć w Mojej Odwiecznej Woli, muszę powiązać z nim wszystkie więzi Stworzenia, żyć z nim bez żadnego rozłamu woli, a raczej jego i Nasza Wola jako jedna tylko wola …” (10.11.1923)

Bóg będzie uciekać się do wszelkich środków, aby Jego Wola mogła zatriumfować

„… Kontynuujemy to, co robiliśmy. Z naszej strony czynimy to, co jest niezbędne, tak aby nie zabrakło niczego – pomocy, światła, dobra i zaskakujących prawd, żeby Moja Wola stała się znana i mogła królować. Posłużę się wszelkimi środkami miłości, łaski i kary. Dotknę wszystkich stron stworzeń, aby pozwolić Mojej Woli królować. A kiedy będzie się wydawać, że prawdziwe dobro umarło, odrodzi się jeszcze piękniejsze i bardziej majestatyczne.” (18.09.1938)

[1] Bądź Wola Twoja”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.