Co oznacza prośba w modlitwie Ojcze Nasz: „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi”

Przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja

Sługa Boża Luiza Piccarreta „Mała Córeczka Woli Bożej” mówi często, że prośba w modlitwie Ojcze Nasz: „Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi ma się spełnić. Wyraża ją po części w języku łacińskim, prawie jak pojęcie „techniczne”: „…niech się spełni Fiat Voluntas tua, jako w niebie, tak i na ziemi”. Co to oznacza?

Z tego, co Jezus mówi do Luizy wynika w sposób oczywisty, że:

– 1°, Królestwo Boże jest wypełnieniem Jego Woli;

– 2°, Wola Ojca ustanowiła Swoje Królestwo w Przenajświętszym Człowieczeństwie Jezusa dając Mu wszystkie Swoje atrybuty i prawa Boskie;

– 3°, Wszystko, co Jezus posiada w Swoim Uwielbionym Człowieczeństwie, pragnie przekazać Swojemu Ciału Mistycznemu. Słowa „jako w Niebie, tak i na ziemi” są w Jezusie i w Maryi doskonałą rzeczywistością: „jak w Ojcu, tak też jest i w Synu”. Dlatego też tak długo, jak Jezus i Maryja żyli na ziemi, Królestwo Boże istniało na ziemi. W nas natomiast musi być Ono gorącym pragnieniem i nieustannym błaganiem, ponieważ jest Obietnicą Bożą. Święty Augustyn mówi: „Bądź Wola Twoja: w Kościele, jak i w naszym Panu Jezusie Chrystusie; w Oblubienicy, która została przez Niego poślubiona, jak i w Oblubieńcu, który wypełnił Wolę Ojca”.

– 4°, Ta Boża Obietnica Królestwa ma się jeszcze spełnić na ziemi, tak jak się już spełnia w Niebie. Oznacza to dwie rzeczy:

  • nie tylko po śmierci mamy dostąpić Królestwa Bożego, ale Królestwo Boże ma jeszcze nadejść w czasie historycznym i świat z pewnością nie może się zakończyć, dopóki nie objawi się w pełni (jest to przywrócenie porządku Stworzenia sprzed grzechu pierworodnego);
  • Królestwo Boże jeszcze nie nadeszło, ponieważ nie należy mylić Je ze Zbawieniem czy z  Kościołem.

– 5°, To Królestwo, o które Kościół nieustannie prosi  w Modlitwie Pańskiej „Ojcze Nasz” („bądź Wola Twoja, jako w Niebie”, tak i tutaj na ziemi), w odniesieniu do Odkupienia i do Kościoła, jest jak Owoc w nawiązaniu do drzewa: Owoc ten jest już w istocie obecny w drzewie od samego początku, od swego zasiania. Drzewo zostało zasiane, jest pielęgnowane i rośnie, wydając liście i kwiaty, ale celem tego wszystkiego jest wydanie owoców. Podobnie jest z Odkupieniem, z Sakramentami, z Kościołem oraz ze wszystkimi dziełami Ducha Świętego – celem tego wszystkiego jest chwalebny okres Królestwa Woli Bożej.

Trójca Święta w rodzinieNowość życia w Woli Bożej

Wypełnianie Woli Bożej nie jest niczym nowym. Nowością jest to, że Bóg zaprasza nas do życia w Swojej Woli, tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty żyją tą Swoją Odwieczną Wolą. Nowością jest Wola Boża działająca w stworzeniu i stworzenie działające w Niej na boski sposób.

Nowością jest ta Łaska nad łaskimi, ten Dar nad darami, aby nie tylko spełniać to, czego Bóg od nas oczekuje, ale żeby Jego Wola była naszą, aby była życiem naszego życia i abyśmy żyli i królowali wraz z Nią i w Niej.

Nowością jest ciągła wymiana woli ludzkiej i Bożej, ponieważ dusza w obawie przed swoją, prosi o zastąpienie jej we wszystkim i w każdym momencie, Wolą Boga, która przepełnia duszę radością, miłością i nieskończonymi dobrami, przywracając jej podobieństwo Boże utracone przez grzech oraz przywracając cel, do jakiego człowiek został stworzony przez Boga: aby żyć jak dziecko Boże i brać udział we wszystkich Jego dobrach.

Nowością jest to, że Jezus, poprzez Dar Swojej Woli dla stworzenia, kształtuje w nim Swoje Życie i Swoją rzeczywistą obecność i w ten sposób to stworzenie służy Mu za Człowieczeństwo. Oczywiście nie poprzez pewien rodzaj „zjednoczenia hipostatycznego (dwie natury w jednej osobie), ale poprzez zjednoczenie dwóch woli – woli ludzkiej i Woli Bożej, połączonych jednym tylko Pragnieniem (jedną Wolą), którym niewątpliwie nie może być inne, jak tylko To Boże. Stworzenie to staje się wtedy triumfem Jezusa, staje się „drugim Jezusem”, nie z natury, ale przez dar Łaski, w myśl słów Św. Jana: „…Ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie.  (1 J 4,17)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.