Wola Boża ustanowi Swoje Królestwo na ziemi, ponieważ jest Ono odwiecznym dekretem Boga

Z pism Sługi Bożej Luizy Piccarrety „Małej Córeczki Woli Bożej”:

Królestwo Woli Bożej jest odwiecznym dekretem Boga. Koniecznym jest, aby zostało objawione pomimo ludzkich sprzeciwów

„… Całe Nasze zwycięstwo polega na tym, że nie mogą Nam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcemy. Tak więc mogę mówić ci o Mojej Odwiecznej Woli, a ty możesz Mnie słuchać. Żadna siła nie może Nam w tym przeszkodzić. To, co mówię ci o Mojej Woli, jest niczym innym, jak realizacją Naszego dekretu (uczynionego «ab eterno»[1] w porozumieniu Naszej Trójcy Przenajświętszej), w którym Moja Wola musi ustanowić Swoje Królestwo na ziemi. Nasze dekrety są nieomylne i nikt nie może Nam przeszkodzić w ich realizacji. Tak jak był dekret o Stworzeniu i Odkupieniu, tak też Naszym dekretem jest Królestwo Naszej Woli na ziemi. Tak więc, aby wypełnić ten Nasz dekret, musiałem ukazać dobra zawarte w Naszej Woli, Jej zalety, Jej piękno i cuda. To dlatego muszę mówić ci tak dużo, żeby spełnić ten dekret.

Wola Boża jak czuła matka troszczy się o Swoje dzieci, czekając na dzień, w którym pozwolą Jej królować w ich własnym życiu

Wola Boża, którą Jezus nazywa w Ewangelii „Wolą Ojca”, jest najintymniejszą, najbardziej witalną i najistotniejszą rzeczywistością Boga. Wyrażając to w bardziej intuicyjny sposób, możemy powiedzieć, że Wola Boża jest rzeczownikiem (termin, który wyraża pewną rzecz), podczas gdy wszystkie atrybuty Boskie – Miłość, Dobroć, Wieczność, Niezmienność, Bezmiar, Sprawiedliwość, Miłosierdzie, Wszechmoc, Wszechwiedza, Świętość, Mądrość itp. – są jego przymiotnikami. Wola Boża jest ponad tym wszystkim, co Ona czyni i ponad tym wszystkim, co Bóg chce, czy nie chce lub co dopuszcza. Jest źródłem i najwyższą przyczyną tego wszystkiego, Kim Bóg jest, niepojętego Życia Trójcy Przenajświętszej i Ich Dzieł odwiecznej Miłości.

Bóg wybrał dwie małe istoty, aby rozpowszechnić Królestwo Woli Bożej

Aby rozpowszechnić Królestwo Woli Bożej, Bóg wybrał dwie małe istoty

Wszystko jest gotowe. Nie pozostaje nic innego, jak „otworzyć drzwi” i dać poznać Moją Wolę 

„Córko moja, ten krąg to Moja Odwieczna Wola, która obejmuje wielkie koło Wieczności. Wszystko, co znajduje się wewnątrz tego kręgu, jest niczym innym, jak tym, co Moje Człowieczeństwo uczyniło w Woli Bożej, aby wybłagać, żeby Moja Wola była wypełniana jak w Niebie, tak i na ziemi. Wszystko jest przygotowane i wykonane. Nie pozostaje nic innego, jak otworzyć drzwi i dać poznać Moją Wolę, aby człowiek mógł Ją posiąść. 

Próba Królowej Matki: „próba czyni duszę dojrzałą i przysposabia ją do osiągnięcia wielkich zwycięstw”

Poniżej fragment tekstu zaczerpnięty z książki Sługi Bożej Luizy Piccarrety („Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej”, dzień czwarty), w którym Królowa Nieba opowiada o Swojej próbie.

Czwarty krok Woli Bożej w Królowej Nieba. Próba.

Dusza do Dziewicy

Jestem tu znowu, na matczynych kolanach mojej drogiej Niebieskiej Mamy. Moje serce bije bardzo mocno. Cała jestem pragnieniem miłości, żeby słuchać twoich przepięknych lekcji, dlatego daj mi twoją rękę i weź mnie w swoje ramiona. W twoich ramionach jestem jak w raju – czuję się szczęśliwa. Och, jak bardzo tęsknię, żeby usłyszeć twój głos! Nowe życie zstępuje do mojego serca. Dlatego mów do mnie, a ja obiecuję, że wprowadzę w życie twoje święte nauki.

Modlitwa w Woli Bożej porusza Niebo i ziemię

Przyjrzyjmy się niektórym naukom Jezusa dotyczącym modlitwy, modlitwy, która jest spotkaniem miłości z Bogiem, spotkaniem naszej woli z Wolą Bożą. Teksty zaczerpnięte są z pism Sługi Bożej Luizy Piccarrety.

Modlić się tak, jak Jezus się modli, modlitwą powszechną w Jego Woli:

„Córko moja, módl się, ale módl się tak, jak Ja się modlę, czyli rozpłyń się całkowicie w Mojej Woli, a znajdziesz w Niej Boga i wszystkie stworzenia. Oddasz je Bogu, jak gdyby były jednym tylko stworzeniem, ponieważ Wola Boża jest Panem wszystkich, a u stóp Boskości złożysz dobre czyny, aby oddać Mu cześć, i złe czyny, aby oddać zadośćuczynienie mocą Świętości, Potęgi i Bezmiaru Woli Bożej, przed którą nic nie może umknąć. Takim było życie Mojego Człowieczeństwa na ziemi.

Jezus z niecierpliwością czeka, aby położyć się na Krzyżu jak na swoim łożu boleści

Ukrzyżowanie (11 rano do 12 w południe) – fragment tekstu zaczerpnięty z książki Luizy Piccarrety „Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Jezu, Miłości moja, już zdarli z Ciebie szaty. Twoje Najświętsze Ciało jest tak poszarpane, że wyglądasz jak owca obdarta ze skóry… Widzę, że drżysz, podczas gdy wrogowie przygotowują Ci krzyż. I nie mogąc utrzymać się na nogach, upadasz na ziemię, tu na tej górze. Moja Dobroci i moje Wszystko, serce mi się ściska z bólu, gdy widzę, gdy widzę krew spływającą ze wszystkich miejsc Twojego Najświętszego Ciała, które jest okaleczone od stóp do głów.

W modlitwie „Ojcze Nasz” zawarta jest obietnica Królestwa Woli Bożej

Z pism Sługi Bożej Luizy Piccarrety „Małej Córeczki Woli Bożej”:

Jezus mówi do Luizy: „Córko moja, kiedy Adam zgrzeszył, Bóg dał mu obietnicę przyszłego Odkupiciela. Upłynęły wieki, ale obietnica nie zawiodła i pokolenia otrzymały dobro Odkupienia. Otóż kiedy zstąpiłem z Nieba i utworzyłem Królestwo Odkupienia, przed wstąpieniem do Nieba, dałem kolejną, bardziej solenną obietnicę – obietnicę Królestwa Mojej Woli. Dałem ją w modlitwie «Pater Noster». I aby nadać jej większą wartość i szybciej uzyskać to Królestwo, złożyłem tę formalną obietnicę w Mojej oficjalnej i najbardziej podniosłej modlitwie, modląc się do Ojca, aby pozwolił na nadejście Swojego Królestwa oraz Woli Bożej jako w Niebie, tak i na ziemi.

Rozważanie „Godzin Męki Jezusa Chrystusa”, czyli szkoła miłości, świętości i jedności z Wolą Ojca

Luiza Piccarreta „Mała Córeczka Woli Bożej”, po codziennym rozważaniu, na przestrzeni 31 lub 32 lat, dwudziestu czterech Godzin Męki Pańskiej, na prośbę Św. Hannibala Maria di Francia, mniej więcej w latach 1913-1914 przedstawiła je na piśmie. Ojciec Hannibal opublikował je w 4 edycjach i nadał im tytuł «Zegar Męki Pańskiej». 

„Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa” nie są narracją czy zwykłym rozważaniem Męki Jezusa opisanym przez wielu innych autorów. Są natomiast modlitwą na wzór gimnastyki lub szkoły życia, w której jednoczymy się z Jezusem, żeby wraz z Nim i tak jak On, nauczyć się czynić to, co On czynił w Swoim wnętrzu, aby nas odkupić. Książka ta jest więc szkołą miłości, świętości i jedności z Wolą Ojca wraz z Jezusem, naszym Odkupicielem (czy wspólnie z Nim).

Słońce Słowa Przedwiecznego wysyła Swojego Anioła dla powiadomienia Dziewicy, że nadeszła godzina Boga

Poniżej fragment tekstu zaczerpnięty z książki Luizy Piccarrety „Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej” (dzień dziewiętnasty).

Dusza do Matki Bożej

Święta Mamo, jestem znowu na twoich kolanach. Twoje małe dziecko potrzebuje pożywienia twojego najsłodszego słowa, które przynosi balsam uzdrawiający dla ran jego nieszczęsnej ludzkiej woli. Moja Mamo, mów do mnie, pozwól swoim potężnym słowom zstąpić do mojego serca i utwórz na nowo, kształtując ziarno Woli Bożej w mojej duszy.

Druga godzina konania Jezusa w Ogrodzie Getsemani: „Ojcze, nie Moja Wola, lecz Twoja niech się stanie”

Druga godzina konania Jezusa w Ogrodzie Getsemani (10 do 11 w nocy) – fragment tekstu zaczerpnięty z książki Luizy Piccarrety „Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

O mój ukochany Jezu, minęła już godzina od czasu, gdy znalazłeś się w tym Ogrodzie. Miłość przejęła pierwszeństwo nad wszystkim, sprawiając, że cierpisz na raz wszystko to, co oprawcy każą Ci przecierpieć podczas całego trwania Twojej bolesnej Męki. A co więcej, Miłość nadrabia i każe Ci cierpieć to, czego oni nie są w stanie Ci uczynić w najbardziej skrytych zakamarkach Twojej Boskiej Osoby. O mój Jezu, widzę, że słaniasz się na nogach, a mimo to chcesz dokądś pójść… Powiedz mi, o moja Dobroci, gdzie chcesz iść? Ach, zrozumiałam. Chcesz iść do Swoich ukochanych uczniów. Ja również chcę Ci towarzyszyć, ażeby Cię podtrzymać, gdy się zachwiejesz.