Świętość życia w Woli Bożej jest przywróceniem podobieństwa Bożego utraconego przez Adama

Świętość życia w Woli Bożej

Świętość nie zależy od urzędu czy zadania, które zostało nam powierzone, ale polega na spełnianiu Woli Bożej we wszystkim, co czynimy, w każdym powierzonym nam zadaniu.

Nasz Pan, choć w Ewangelii wyraźnie nawiązał do Woli Ojca, dając do zrozumienia, że jest Ona czymś najważniejszym, że jest celem i wyjaśnieniem wszystkiego w Jego Życiu, to w owym czasie nie mógł rozwodzić się udzielając dodatkowych wyjaśnień. „Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?” (J 3,12). Jeśli człowiek nie znał mniejszych rzeczy, to jak mógłby poznać te większe? Jeśli jeszcze nie umiał chodzić, to jak mógłby nauczyć się latać?

Poznanie prawdy o nas samych spoglądając w „lustro”, którym jest Jezus Chrystus

lustro Jezus Chrystus

Punktem wyjścia do dialogu z Bogiem jest Światło Prawdy. W relacji z Bogiem należy rozmawiać tym samym językiem: prawdą.

Jezus mówi do Sługi Bożej Luizy Piccarrety„Córko moja, wszystkie rzeczy biorą swój początek z nicości. Gdyby ten sam wszechświat, który ty podziwiasz z jego wielkim porządkiem, byłby wypełniony przed stworzeniem innymi rzeczami, nie mógłbym użyć Mojej twórczej dłoni, aby stworzyć go po mistrzowsku i uczynić go tak wspaniałym i tak bogato zdobionym. Co najwyżej mógłbym zniszczyć wszystko, co mogło tam istnieć, a następnie stworzyć go ponownie według Moich upodobań. Ale pozostajemy zawsze przy tym samym, wszystkie Moje dzieła biorą swój początek z nicości i kiedy miesza się inne rzeczy, nie jest godnym Mojego Majestatu zejść i działać w duszy. Ale kiedy dusza redukuje się do zera, wznosi się do Mnie i podejmuje swój byt w Moim, wtedy Ja działam jak Bóg, Którym jestem, a dusza odnajduje swój prawdziwy odpoczynek. Otóż wszystkie cnoty biorą swój początek z pokory i z zatracenia samego siebie.” (20.05.1900)

Poświęcenie się Bogu jak Maryja, poprzez Maryję, z Maryją i w Niepokalanym Sercu Maryi

Poświęcenie się Maryi

ZAWIERZENIE jest aktem przekazania kogoś lub czegoś danej osobie, oddając to w jej ręce, tak aby mogła dysponować tym w dowolny sposób i czynić z tym, co zechce. Jest równoznaczne z „ofiarowaniem”, ale dodaje do tego, jak wskazuje samo słowo,  motyw zaufania. Zawierzenie jest tym, co wyraża motto papieża Jana Pawła II (a wcześniej także motto Jezusa): „Totus Tuus”, „Cały Twój, o Maryjo”. Jest tym aktem, którego dokonał Jezus w agonii na krzyżu, powierzając nas jako dzieci Swojej Matce.

Wzywanie Woli Bożej we wszystkich naszych czynnościach

Wzywanie Woli Bożej

Są ludzie przekonani, że „żyją w Woli Bożej”, ponieważ „dokonali aktu poświęcenia się” Woli Bożej, czyli przeczytali lub odmówili pewną modlitwę. Czy to wystarczy? Musimy jednak to wyjaśnić.

Wszyscy jako stworzenia znajdujemy się w Woli Bożej, gdyż poza Nią nic nie może istnieć ani nie może być pomyślane przez Boga, ale to, co jest istotne, to nasze pragnienie przebywania w Niej, aby posiąść w nas Jezusa. Mówimy tu o pragnieniu przebywania w Niej nie tylko ze względu na nasze istnienie, ale naszym życiem, a zatem nieustannie Ją wzywając, aby stała się naszym życiem we wszystkim, co nam przynosi lub o co nas poprosi.

Z pism Sługi Bożej Luizy Piccarrety:

„Wiara to Bóg” – czym jest prawdziwa Wiara?

Wiara w Boga

Potrzeba Wiary

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.” (Hbr 11,6)

Większą część wiedzy, którą posiadamy o nas samych i o otaczającym nas świecie, nie zdobyliśmy poprzez osobiste doświadczenia, ale została nam przekazana przez innych ludzi, którym uwierzyliśmy:

Jak należy żyć w Woli Bożej, aby zespolić się w jedno z Jezusem

Jezus żyje we mnie

Można zrozumieć rzeczywistość życia w Woli Bożej i jego nieskończony zasięg i namacalnie dostrzec, jak różnym jest od pełnienia tylko Woli Boga, czy życia „zgodnie z Wolą Bożą” tylko w takim stopniu, w jakim Wola Boża stanie się życiem, którym żyjemy. Żyć w Woli Bożej oznacza posiadać tę samą Wolę Boga jako własne życie.

Na czym polega nowość życia w Woli Bożej?

życie w Woli Bożej

Luiza Piccarreta, Mała Córeczka Woli Bożej  mówi często, że prośba w modlitwie Ojcze Nasz: „Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi” musi się spełnić. Wyraża ją po części w języku łacińskim, prawie jak pojęcie „techniczne”: „…niech się spełni Fiat Voluntas tua, jako w niebie, tak i na ziemi”. Co to oznacza?