Królestwo Woli Bożej spełni się za pośrednictwem dwóch dziewic – dzięki pierwszej nadeszło Odkupienie, dzięki drugiej nadejdzie Królestwo

Zostało ustalone, że nadejdzie Królestwo Woli Bożej i że spełni się za pośrednictwem dwóch dziewic. Dzięki pierwszej nadeszło Odkupienie, dzięki drugiej nadejdzie Królestwo. Z pism Sługi Bożej Luizy Piccarrety:

„… Teraz pomyślałam sobie: „Jeśli Jezus tak bardzo pragnie, aby ten sposób życia w Woli Bożej został poznany (jako że ma nadejść nowa epoka, która ma przynieść tyle dobra, że przewyższy nawet dobra Odkupienia), mógłby przemówić do papieża, który jako głowa Kościoła, mając autorytet, mógłby szybko wpłynąć na członków całego Kościoła, dając poznać tę niebiańską doktrynę i przynosząc ludzkim pokoleniom to wielkie dobro. Czy też mógłby przemówić do jakiejś osoby wpływowej. Dla nich byłoby to łatwiejszym. A ja, uboga, niekompetentna i nieznana, jak będę mogła rozpowszechnić to wielkie dobro?” 

A Jezus, wzdychając i przyciskając mnie mocniej do Siebie, powiedział mi: „Najdroższa córko Mojej Najwyższej Woli, mam w zwyczaju dokonywać Moich największych dzieł w dziewiczych i nieznanych duszach – dziewiczych nie tylko naturą, ale uczuciami, sercem oraz myślami, ponieważ prawdziwe dziewictwo to boski cień, i tylko w Moim cieniu mogę zapłodnić Moje największe dzieła. Nawet w czasach, kiedy przyszedłem, aby dokonać Zbawienia, byli papieże, osoby cieszące się poważaniem, ale nie poszedłem do nich, ponieważ nie było tam Mojego cienia.

Dlatego wybrałem Dziewicę nieznaną nikomu, ale dobrze Mi znaną. I jeśli prawdziwe dziewictwo to Mój cień, Boża zazdrość była przyczyną, dla której wybrałem ją nieznaną. Dlatego też, chcąc ją mieć całą dla Siebie, sprawiałem, że stawała się nieznana dla innych. Ale mimo, że ta niebiańska Dziewica była nieznana, Ja dałem Siebie poznać, torując Sobie drogę, aby każdy mógł poznać Odkupienie. Im większe jest dzieło, którego chcę dokonać, tym bardziej okrywam duszę pozorem najzwyklejszych rzeczy. Teraz, ponieważ osoby, o których mówisz są znane, Boża zazdrość nie mogłaby dochować swojej warty, i och, jak trudno jest znaleźć boski cień!

A następnie, Ja wybieram Sobie kogo chcę. Zostało ustalone, że dwie Dziewice mają przyjść z pomocą ludzkości: jedna, aby zbawić człowieka, druga, aby sprawić, żeby Moja Wola zapanowała na ziemi, aby dać człowiekowi jego ziemskie szczęście, aby złączyć dwie wole – Bożą i ludzką i uczynić je jednym, tak aby cel, do jakiego człowiek został stworzony, osiągnął swoje pełne spełnienie. Ja Sam zadbam o to, aby utorować Sobie drogę i dać poznać to, co chcę. To, co leży Mi na sercu, to posiąść pierwsze stworzenie, w którym mógłbym skupić tę Moją Wolę, i to, aby miała Ona w nim życie jak w Niebie, tak i na ziemi. Reszta przyjdzie sama.

Dlatego stale ci powtarzam: kontynuuj swój lot w Mojej Woli, ponieważ wola ludzka zawiera słabości, namiętności i nieszczęścia, które są zasłonami uniemożliwiającymi wejście w Odwieczną Wolę. A jeśli występują poważne grzechy, są one barykadami, które tworzą się między wolą ludzką a Wolą Bożą. I jeśli Mój FIAT «jako w Niebie, tak i na ziemi» nie króluje na ziemi, to właśnie to go hamuje. Tak więc tobie została powierzona łaska, aby przełamać te zasłony, zburzyć te barykady i w mocy Mojej Woli uczynić ze wszystkich czynów ludzkich jakby jeden czyn, przytłaczając je wszystkie i przynosząc je do stóp Mojego Ojca Niebieskiego, jakby ucałowane i przypieczętowane Jego własną Wolą. Tak więc, widząc, że stworzenie pokryło Jego Wolą całą rodzinę ludzką, przyciągnięty i usatysfakcjonowany, za jego pośrednictwem, pozwoli Swojej Woli zstąpić na ziemię i królować jako w Niebie, tak i na ziemi”. (20.04.1923)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.