Królowa Nieba udaje się do Świątyni, dając przykład całkowitego triumfu w złożeniu ofiary

Królowa Nieba w Świątyni

Poniżej fragment tekstu zaczerpnięty z książki Luizy Piccarrety „Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej” (dzień trzynasty), w którym Królowa Nieba opuszcza dom i udaje się do Świątyni.

Lekcja triumfującej Królowej

Moje dziecko, odwagi, nie bój się. Twoja Mama jest cała dla ciebie i dzisiaj czekałam na ciebie, aby mój heroizm i mój triumf w poświęceniu się mogły natchnąć cię siłą i odwagą. I zobaczę moje dziecko triumfujące nad swoimi cierpieniami i jego heroizm w znoszeniu ich z miłością dla wypełniania Woli Bożej.

Teraz, moje dziecko, posłuchaj Mnie. Skończyłam zaledwie trzy lata, gdy zostałam powiadomiona przez moich rodziców, że ich życzeniem było poświęcenie Mnie Panu w Świątyni. Moje Serce napełniła radość na wiadomość, że będę poświęcona dla spędzenia moich lat w domu Boga. Ale ponad radością był ból z powodu konieczności rozdzielenia z najdroższymi osobami, jakie człowiek posiada na ziemi – z moimi drogimi rodzicami. Byłam maleńka i potrzebowałam ich rodzicielskiej opieki. Sama pozbawiałam się obecności dwóch wielkich Świętych, a w miarę jak przybliżał się dzień ich rozłąki ze Mną, która byłam ich życiem pełnym radości i szczęścia, widziałam, że odczuwali taką gorycz, jak gdyby umierali. Ale cierpiąc, przygotowywali się do heroicznego czynu odprowadzenia Mnie do Pana.

Miłość moich rodziców do Mnie była zrządzoną przez Boga i traktowali Mnie, jako wspaniały podarunek dany im od Pana. To dodawało im sił dla dopełnienia bolesnej ofiary.

Dlatego też moje dziecko, jeśli chcesz posiadać niezwyciężoną siłę, aby przeżywać najcięższe cierpienia, pozwól na to, aby wszystko w twoim życiu było zrządzonym przez Boga i traktuj wszystko, jako cenny podarunek otrzymany od Pana.

Maryja Królowa NiebaTeraz, musisz wiedzieć, że z odwagą przygotowywałam się do mojej podróży do Świątyni, aby móc oddać Siebie i swoją wolę Boskim Osobom. A Najwyższy Fiat wziął Mnie całą w Swoje posiadanie. Zdobyłam wszystkie cnoty z natury, panowałam nad samą sobą. Wszystkie cnoty były we mnie jak wiele szlachetnych księżniczek, i w zależności od okoliczności mojego życia, same się pojawiały, aby bez żadnego oporu pełnić swój urząd. Jakże można by Mnie było nazywać Królową, gdybym nie posiadała cnót pełnienia urzędu Królowej wobec siebie samej? Dlatego też, w moich włościach panowała doskonała miłość, niezwyciężona cierpliwość, czarująca słodycz, głęboka pokora i cały ogrom posagu innych cnót. Wola Boża uczyniła maleńką ziemię mojego człowieczeństwa szczęśliwą, zawsze całą w kwieciu, i bez cierni złych nawyków.

Widzisz moje dziecko, co to znaczy żyć w Woli Bożej? Jej światło, Jej Świętość i Jej Siła przywracają wszystkie cnoty z natury, ale w żadnym wypadku nie po to, aby miała zniżyć się do rządzenia w duszy o buntowniczym usposobieniu – nie, nie. To jest Świętość i potrzebuje naturę uporządkowaną i świętą tam gdzie ma rządzić.

Dlatego też ofiarą pójścia do Świątyni odniosłam zwycięstwo i ponad nią ukształtował się we Mnie triumf Woli Bożej. Ten triumf przyniósł Mi nowe morza łask, świętości i światła, czyniąc Mnie szczęśliwą w moim bólu i gotową do odniesienia następnych triumfów.

Teraz, moje dziecko, połóż rękę na sercu i powiedz swojej Mamie; czy odczuwasz, że twoja natura odmieniła się w cnoty? Czy czujesz ciernie niecierpliwości, chwasty podnieceń, złe nastroje nie-świętych uczuć? Posłuchaj, pozwól swojej Matce coś uczynić – złóż swoją wolę w moje ręce, postanów, że nie chcesz jej już więcej widzieć, a ja sprawię, że staniesz się posiadaczem Woli Bożej, która oczyści cię ze wszystkiego i to, czego nie osiągnęłaś przez tak wiele lat, uczynisz w ciągu jednego dnia, i będzie to początek prawdziwego życia, szczęścia i świętości.

Dusza

Święta Mamo, pomóż swojemu dziecku. Złóż wizytę mojej duszy i wszystko, co w niej znajdziesz, a co nie jest Wolą Boga, wyrwij swoimi własnymi świętymi rękami. Spal ciernie i chwasty i Ty Sama przywołaj Wolę Boża, aby rządziła w mojej duszy.

Zawołanie

Wszechpotężna Królowo, weź moją duszę w swoje ręce i przekształć ją całkowicie w Wolę Boga.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.