Modlitwy do Jezusa w Eucharystii

Hostia konsekrowanaPodczas modlitwy

Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża modlić się razem ze mną, a następnie podaruj tę modlitwę Sobie, jakby była moją, aby zadośćuczynić za modlitwy wszystkich i oddać Ojcu Chwałę, którą wszystkie stworzenia powinny Mu oddawać.

Oddanie się Woli Bożej, aby zadośćuczynić w imieniu wszystkich

Oddaję się, o Jezu, Twojej Woli i cokolwiek Ty czynisz, ja także zamierzam to czynić. A ponieważ wszystko, co uczyniłeś na ziemi jest ciągłym aktem zadośćuczynienia, tak więc poprzez moją wolę zjednoczoną z Twoją, zamierzam zadośćuczynić za wszelkie zniewagi, które w tej chwili czynią Ci stworzenia, tak aby mój głos, rozbrzmiewając echem w Twoim głosie i we wszystkich zniewagach stworzeń, przemknął we wszystkich na sposób boski. A dotykając, mocą Twojej Woli, serc stworzeń, chcę przynieść je wszystkie w Twoje ramiona.

Wtopienie duszy w Wolę Boga

Jezu, czyńmy wszystko razem, wniknijmy wzajemnie w wolę, w pragnienia i w miłość, abym ja mógł wtopić się w pragnienia, w wolę i w miłość wszystkich stworzeń, tak aby wszystkie stworzenia zostały odnowione w Twojej Woli. A następnie wtapiam wszystkie moje małe cząstki w Twoje cząstki, abym mógł wtopić się we wszystkie cząstki stworzeń, aby dać Ci w imieniu ich wszystkich tę miłość, tę chwałę i to wynagrodzenie, których wszyscy Ci odmawiają. I jako potwierdzenie proszę Cię, o Jezu, o błogosławieństwo dla mnie i dla wszystkich.

Adoracja do Jezusa Ukrzyżowanego

Miłości moja, w Twojej Woli znajduję wszystkie pokolenia, a ja, w imieniu całej ludzkiej rodziny, wielbię Cię, całuję i wynagradzam Ci za wszystkich. Twoje rany i Twoją Krew, ofiaruję Je wszystkim, tak aby wszyscy mogli zostać zbawieni. A jeśli dusze stracone nie mogą już więcej skorzystać z Twojej Przenajświętszej Krwi ani Cię miłować, ja biorę tę Krew, aby czynić to, co oni powinni byli czynić. Pragnę, aby ze strony stworzeń Twoja Miłość nie została pozbawiona niczego. Chcę wynagrodzić, zadośćuczynić i miłować Cię za wszystkich, od pierwszego do ostatniego człowieka.

Zjednoczenie z Wolą Boga w Najświętszym Sakramencie

 Jezu mój, Ty z miłości do mnie pomniejszasz się w Hostii, prawie całkowicie znikając z oczu wszystkich, a ja w tym akcie, o Jezu, chcę zniknąć w Twojej Woli, aby zamknąć we mnie całego Ciebie, tworząc z mojego bytu drugą hostię i tym samym rywalizować z Twoją Przenajświętszy SakramentMiłością w Najświętszym Sakramencie. A Ty, o Jezu, zniszcz cały mój słaby i grzeszny byt, tak abyś mógł, mocą Swojej Woli, konsekrować we mnie całego Siebie i abym ja mógł powiedzieć Tobie: „Oto, o Jezu, moja Hostia”, tak jak Ty to mówisz do mnie. W tym oto akcie, o Jezu, ukrywam się w Twojej Woli, aby znaleźć w sobie Twoje Sakramentalne Życie oraz modlić się, działać i brać udział we wszystkim, co Ty czynisz. Niech sakramentalne zasłony staną się cieniem, który będzie trzymał nas razem ukrytych, abyśmy stali się nierozłączni na zawsze.

Przy wejściu do kościoła

O Jezu, przychodzę do Ciebie z wizytą w Twojej Woli, abyś mógł znaleźć we mnie gościnność, Swoje Tabernakulum i  Swoje Cyborium.

Podczas Mszy Świętej

Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża modlić się we mnie. A ponieważ Twoja Wola mnoży akty w nieskończoność, dlatego mam zamiar dać Ci satysfakcję, jak gdyby wszyscy wysłuchali Mszy Świętej i ofiarować wszystkim owoc Ofiary Eucharystycznej oraz wyprosić zbawienie dla wszystkich.

Podczas Ofiarowania

Niepokalana Dziewico, w jedności z Ofiarą Eucharystyczną, Ty Sama złóż Bogu w ofierze moją własną wolę oraz wszystkie ludzkie wole i daj nam w zamian Wolę Bożą. 

Przed Konsekracją

O Jezu, wypal w ofierze, w ogniu nieskończonego ciepła Twojej Bożej Woli, moją nędzną ludzką wolę oraz wszystkie ludzkie wole.

Podczas Konsekracji

O mój słodki Odkupicielu Jezu, któryś w tym momencie przeistoczył Siebie Samego w chleb i wino, spraw, aby w każdej chwili mojego życia powtórzyła się we mnie konsekracja Ciebie Samego, tak abym mógł stać się Twoją małą żywą Hostią.

Msza ŚwiętaPrzy uniesieniu Hostii

O mój Jezu, wielbię w tej Hostii Twoje Przenajświętsze Ciało, które zostało ukrzyżowane na Kalwarii z powodu naszej ludzkiej woli. 

Przy uniesieniu Kielicha

O mój Jezu, wielbię w tym Kielichu Twoją Najdroższą Krew: spraw, aby oczyściła nasze dusze, aby oświeciła nasze umysły, rozpaliła nasze serca i unicestwiła naszą ludzką wolę, abyśmy mogli zmartwychwstać i żyć tylko w Woli Bożej.

Ojcze Przedwieczny, w Twojej Woli ofiaruję Ci, poprzez Niepokalane Serce Maryi, Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa jako zadośćuczynienie za wszystkie czyny woli ludzkiej dokonane przez stworzenia od stworzenia świata, a także te, które powtórzą się aż do końca stuleci. 

Podczas Komunii

Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża do tej mojej Komunii z Tobą. Przyjdź, ponieważ pragnę nie tylko ofiarować Cię mojej duszy, ale także wszystkim duszom, które Ciebie nie przyjmują, aby zadośćuczynić za nasze grzechy i oddać Chwałę Ojcu.

Dziękczynienie po Komunii wraz z Jezusem

Jesteś tutaj, o Jezu, we mnie, daj mi Swój pocałunek i rozłóż Swoje Boskie ramiona, przytulając mnie do Siebie. A ponieważ znalazłeś wszystko we mnie, powiedz mi, że mnie kochasz. Niech moja miłość, o Jezu, i Twoja tworzą ciągły przypływ fali, która będzie Cię pocieszać, a Ty nieustannie otaczaj moją duszę nową miłością. O mój Jezu, Twoja Wola jest moją, a ja, aby odwzajemnić się Tobie za wszystko, co dla mnie uczyniłeś, zwłaszcza za to, żeś ​​raczył zstąpić do mojego serca, składam Ci stokrotne podziękowanie w Twojej Woli, tak aby wypełnić cały ogrom Nieba i ziemi moimi „dziękuję, o Jezu”. Te „dziękuję” będą ciągłymi łańcuchami, które utworzą między mną a Tobą jedność naszych serc i naszych uczuć. O mój Jezu, również w Twojej Woli mówię do Ciebie „Wielbię Cię”, ażeby przyciągnąć Niebo i ziemię wokół ciebie, wszystkich w akcie adoracji.

A teraz, o Jezu, poprzez Twoje Życie płynące całkowicie w moim, spraw, abyś mógł znaleźć we mnie wszelkie zadowolenie i radość, jakich wymaga Twoja Miłość… Przyszedłeś, o Jezu, we mnie i nie wyjdziesz stąd już więcej. Dam ci życie w moim umyśle, w moim spojrzeniu, w moim słowie i w całym sobie. Będę szatą, która Cię okryje. Dzisiaj, o Jezu, będziemy wspólnie działać i będziemy roztaczać się, aby przynieść dobro wszystkim, zajmując się tworzeniem wokół serc ciągłych łańcuchów miłości, tak aby wszyscy Cię kochali i nigdy Cię już więcej nie obrażali. Niech to, o Jezu, będzie naszą umową, aby pracować wokół serc, ażeby wszyscy zostali zbawieni. W Twojej Woli, Jezu, nic nie umyka, a ja, przyjmując Cię w Twojej własnej Woli, będę czuwać, aby żadna dusza nie mogła uciec od Ciebie.

Dziękczynienie po Komunii

  • Jezu, daję Ci Twoją Miłość, aby ugasić Twoją gorycz.
  • Daję Ci Twoje Serce, aby przynieść Ci ulgę w naszej oziębłości, braku wzajemności, niewdzięczności i niedostatku miłości należnej Ci od stworzeń.
  • Daję Ci Twoje harmonie, aby pocieszyć Twoje Uszy po ogłuszających przekleństwach, jakie do nich docierają.
  • Daję Ci Twoje piękno, aby wynagrodzić Ci za ohydę naszych dusz, gdy brudzimy się grzechem.
  • Daję Ci Twoją czystość, aby wynagrodzić Ci za niedostatek dobrych intencji, szlam i zepsucie, jakie widzisz w tak wielu duszach.
  • Daję Ci Twoją wielkość, aby wynagrodzić Ci za dobrowolne ciasnoty, w jakie dusze same się wplątują.
  • Daję Ci Twój żar, aby spalić wszystkie grzechy i wszystkie serca, aby każdy Cię kochał i nigdy Cię już więcej nie obrażał.
  • Daję Ci wszystko, czym jesteś, aby dać Ci nieskończone wynagrodzenie oraz wieczną, niezgłębioną i nieskończoną Miłość.