Szkoła modlitwy w Woli Bożej

Modlitwa małej dziewczynki
Modlitwa jest dla duszy tym, czym oddech jest dla organizmu. Dlatego też Pan powiedział: „módlcie się nieustannie”. Prawdziwa modlitwa jest spotkaniem miłości z Bogiem, jest spotkaniem naszej woli z Wolą Bożą.

Modlitwa, jednym słowem, wyraża w jakim stopniu człowiek jest obcy lub zżyty z Bogiem, w jakim jest daleki lub bliski Bogu, w jakim czuje się sługą czy synem. Jest spotkaniem, które przeradza się w życie i które zasila życie i żywi się z kolei poznaniem Pana, ponieważ modlitwa potrzebuje treści.

1. Akt Poświęcenia się Woli Bożej

Jezus na KrzyżuIn Voluntate Dei! Deo gratias!

O godna uwielbienia i Boska Wolo, stoję tutaj wobec ogromu Twego światła, upraszając Twoją nieskończoną dobroć o otwarcie dla mnie drzwi i pozwolenie mi na wejście do Niej, abym mógł ukształtować moje życie całkowicie w Tobie, Boża Wolo. Dlatego upadając na twarz przed Twoim światłem, ja, najmniejszy ze wszystkich stworzeń przybywam, o uwielbiona Wolo, w małej grupie synów i córek Twojego Najwyższego Fiat.

czytaj dalej


2. Zawierzenie i poświęcenie się Maryi

Królowa MatkaO Maryjo, Matko Jezusa i Matko moja, powierzam Ci i poświęcam Ci moje życie, tak jak uczynił to Twój Syn Jezus.

Powierzam się Twojej roli jako Matki i Twojej władzy jako Królowej, Twojej mądrości i miłości, którymi napełnił Cię Bóg, całkowicie odrzucając grzech i tego, kto go inspiruje, i powierzam Ci moje istnienie, moją osobę i moje życie, a zwłaszcza moją wolę…

czytaj dalej


3. Modlitwy poranne

modlitwa poranna dziewczynekModlitwa biblijna jako pierwsza myśl po przebudzeniu

Oto idę – abym spełniał Wolę Twoją, Boże. (Hbr 10,7). Tak, Ojcze, proszę Cię o łaskę, abym mógł czynić wyłącznie to, czego Ty pragniesz. Jest to jedyny powód mojego istnienia i jedyne moje pragnienie: pragnąć tego, czego Ty pragniesz dla mnie i dla wszystkich stworzeń, tylko dlatego, że Ty tego pragniesz.czytaj dalej


 4. Przywołanie Woli Bożej we wszystkich naszych czynnościach

Jezu kocham Cię - codzienna modlitwa

– Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża myśleć w moim umyśle. -Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża krążyć w mojej krwi. -Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża spoglądać w moich oczach.

– Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża przemawiać w moim głosie. -Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża oddychać w moim oddechu.  -Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża pulsować w moim sercu.czytaj dalej


5. Modlitwy do Jezusa w Eucharystii

Hostia z Jezusem

Adoracja do Jezusa Ukrzyżowanego

Miłości moja, w Twojej Woli znajduję wszystkie pokolenia, a ja, w imieniu całej ludzkiej rodziny, wielbię Cię, całuję i wynagradzam Ci za wszystkich. Twoje rany i Twoją Krew, ofiaruję Je wszystkim, tak aby wszyscy mogli zostać zbawieni. A jeśli dusze stracone nie mogą już więcej skorzystać z Twojej Przenajświętszej Krwi ani Cię miłować, ja biorę tę Krew, aby czynić to, co oni powinni byli czynić.

czytaj dalej


6. Modlitwy wieczorne

modlitwa wieczornaWspólnota życia duchowego

O Jezu, przyjdź we mnie, rzucam się w Twoje ramiona! Zamknij mnie w Swoim Sercu, zwiąż moje myśli, moje uczucia, moje uderzenia serca, moje pragnienia oraz moją wolę, tak abym na zawsze pozostał zjednoczony z Tobą i w ciągłej adoracji w Tobie i dla Ciebie.

czytaj dalej


7. Modlitwy z prośbą o beatyfikację Sługi Bożej Luizy Piccarrety

Luiza PiccarretaO Przenajświętsze Serce Mojego Jezusa, który Swą pokorną Sługę Luizę wybrał sobie na zwiastunkę Królestwa Woli Bożej i anioła wynagradzającego za nieprzebrane winy, zasmucające Twoje Boskie Serce, przez jej wstawiennictwo pokornie proszę o łaskę Twego Miłosierdzia, aby Luiza mogła zajaśnieć chwałą Świętych na ziemi tak, jak już wynagrodziłeś jej w Niebie. Amen.

czytaj dalej