Na czym polega nowość życia w Woli Bożej?

życie w Woli Bożej

Luiza Piccarreta, Mała Córeczka Woli Bożej  mówi często, że prośba w modlitwie Ojcze Nasz: „Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi” musi się spełnić. Wyraża ją po części w języku łacińskim, prawie jak pojęcie „techniczne”: „…niech się spełni Fiat Voluntas tua, jako w niebie, tak i na ziemi”. Co to oznacza?

Wypełnianie Woli Bożej nie jest niczym nowym; nowością jest to, że Bóg zaprasza nas do życia w Swojej Woli, tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty żyją tą Swoją Odwieczną Wolą. Nowością jest Wola Boża działająca w stworzeniu i stworzenie działające w Niej na boski sposób.

Łaska nad łaskimi, Dar nad darami

Nowością jest ta Łaska nad łaskimi, ten Dar nad darami, aby nie tylko spełniać to, czego Bóg od nas oczekuje, ale żeby Jego Wola była naszą, aby była życiem naszego życia i abyśmy żyli i królowali wraz z Nią i w Niej.

Nowością jest ciągła wymiana woli ludzkiej i Bożej, ponieważ dusza w obawie przed swoją, prosi o zastąpienie jej we wszystkim i w każdym momencie, Wolą Boga, która przepełnia duszę radością, miłością i nieskończonymi dobrami, przywracając jej podobieństwo Boże utracone przez grzech oraz przywracając cel, do jakiego człowiek został stworzony przez Boga: aby żyć jak dziecko Boże i brać udział we wszystkich Jego dobrach.

Zjednoczenie dwóch woli, ludzkiej i Bożej

Nowością jest to, że Jezus, poprzez Dar Swojej Woli dla stworzenia, kształtuje w nim Swoje Życie i Swoją rzeczywistą obecność i w ten sposób to stworzenie służy Mu za Człowieczeństwo. Oczywiście nie poprzez pewien rodzaj „zjednoczenia hipostatycznego (dwie natury w jednej osobie), ale poprzez zjednoczenie dwóch woli – woli ludzkiej i Woli Bożej, połączonych jednym tylko Pragnieniem (jedną Wolą), którym niewątpliwie nie może być inne, jak tylko To Boże.

Stworzenie to staje się wtedy triumfem Jezusa, staje się „drugim Jezusem”, nie z natury, ale przez dar Łaski, w myśl słów Św. Jana: „…Ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie.  (1 J 4,17)

Żyć w Mojej Woli to królować

Jezus MiłosiernyJezus mówi do Luizy: „Córko moja, nie chcą zrozumieć: żyć w Mojej Woli to królować, czynić Moją Wolę to spełniać Moje polecenia. Pierwsze oznacza posiadać, drugie  otrzymywać polecania i je wykonywać. Żyć w Mojej Woli to uczynić z Mojej Woli swoją własną, dysponować Nią. Czynić Moją Wolę to brać Ją pod uwagę jako Wolę Bożą, nie swoją własną i nie móc Nią swobodnie dysponować. Żyć w Mojej Woli to żyć tylko jedną Wolą, którą jest Wola Boga…

Żyć w Mojej Woli to żyć jako syn a spełniać Moją Wolę to żyć jak sługa.  W pierwszym przypadku, to, co jest Ojca, jest i syna… A oto dar, który chcę uczynić w tych smutnych czasach: nie tylko niech wypełniają Moją Wolę, ale niech Ją także posiadają. Czyż nie jestem Panem, który daje to, co chce, kiedy chce i komu chce? … Nie dziw się, że nie rozumieją, gdyż aby zrozumieć powinni być zdolni do największego poświęcenia, to znaczy wyrzeczenia się własnej woli, nawet w rzeczach świętych”… (18-09-1924)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.