Prawdy o Woli Bożej odnowią Kościół i przemienią oblicze ziemi

nauka o Woli Bożej

Z pism Sługi Bożej Luizy Piccarrety „Małej Córeczki Woli Bożej”:

Myślałam sobie o tym wszystkim, co zostało napisane w tych ostatnich dniach i mówiłam sobie, że nie były to rzeczy konieczne ani poważne. Mogłam nie przelewać ich na papier, ale posłuszeństwo tego wymagało i byłam zmuszona wypowiedzieć „FIAT” nawet w tej kwestii…

Ale kiedy tak rozmyślałam, mój ukochany Jezus powiedział do mnie: „Córko moja, wszystko to było niezbędne, aby dać poznać, na czym polega życie w Mojej Woli. Gdybyś nie powiedziała wszystkiego, spowodowałabyś, że zabrakłoby zalety sposobu życia w Mojej Woli, a zatem nie mogliby uzyskać pełnego efektu życia w Mojej Woli. (…) W Mojej wszechwiedzy widzę, że te pisma staną się dla Mojego Kościoła jak nowe Słońce, które wzejdzie pośród niego, a ludzie przyciągnięci jego olśniewającym światłem, będą usiłowali się przemienić w to światło oraz uduchowić się i przebóstwić, dzięki czemu Kościół się odnowi i przemieni się oblicze ziemi.

Nauka o Mojej Woli jest najczystszą i najpiękniejszą nauką, nie wpływa na Nią żaden cień materii czy interesu, zarówno w porządku nadprzyrodzonym, jak i w porządku naturalnym. Tak więc, jak słońce, będzie najbardziej przenikliwa i najbardziej płodna oraz najmilej widziana i akceptowana, a ponieważ jest światłem, sama pozwoli się zrozumieć i utoruje sobie drogę. Nie będzie podlegać wątpliwościom ani podejrzeniom błędu, a jeśli jakieś słowo nie będzie zrozumiałe, to z powodu dużej ilości światła, które przyćmiewając umysł ludzki, nie pozwoli im zrozumieć pełnej prawdy, ale nie znajdą żadnego słowa, które nie byłoby prawdą. Co najwyżej nie będą mogli go w pełni zrozumieć.

kwiaty

Tak więc, mając na uwadze dobro, które widzę, nalegam, abyś niczego nie pomijała w pisaniu. Jedno słowo, jeden efekt, jedno porównanie o Mojej Woli może być jak dobroczynna rosa dla dusz, tak jak dobroczynna jest rosa dla roślin po upalnym dniu, jak ulewny deszcz po długich miesiącach suszy. Nie możesz zrozumieć całego dobra, światła i mocy, które znajdują się w jednym słowie, ale Twój Jezus to zna i wie komu ma posłużyć, i zna dobro, które ma przynieść.

Teraz, gdy to mówił, ukazał mi stolik pośrodku Kościoła, a na nim wszystkie pisma na temat Woli Bożej. Wielu czcigodnych ludzi otaczało ten stolik. Zostali oni przemienieni w światło oraz przebóstwieni. I jak szli, przekazywali to światło tym, których spotykali. A Jezus dodał: „Z Nieba zobaczysz wielkie dobro, kiedy Kościół otrzyma ten Niebiański Pokarm, który umacniając go, odrodzi go do jego pełnego triumfu.” (10.02.1924)

Życie w Woli Bożej będzie w przyszłości jedynym rodzajem świętości, nie w wymiarze ludzkim, ale Boskim

„… Przyjdź i wejdź w Moją Wolę, żyj w Niej, ażeby ziemia już więcej nie była twoim domem, ale żebym Ja Sam stał się twoim domem. W ten sposób będziesz całkowicie bezpieczna. Moja Wola ma moc, aby uczynić duszę przejrzystą, a jeśli dusza jest przejrzysta, to co Ja czynię, jest w niej odzwierciedlane. Jeśli myślę, Moja myśl jest odzwierciedlana w jej umyśle i staje się światłem i jej myśl, jak światło, odzwierciedla się w Mojej. Jeśli patrzę, jeśli mówię, jeśli miłuję itd. – wszystko, to jak wiele świateł, odzwierciedla się w niej, a ona we Mnie, tak że pozostajemy w ciągłych odzwierciedleniach, w stałym kontakcie i trwamy we wzajemnej miłości. A ponieważ Ja znajduję się wszędzie, odzwierciedlenia tych dusz docierają do Mnie w Niebie, na ziemi, w Hostii sakramentalnej, w sercach stworzeń, zawsze i wszędzie. Daję światło i światło Mi wysyłają, daję miłość i miłość Mi dają. Są Moim ziemskim zamieszkaniem, gdzie znajduję schronienie przed ohydą innych stworzeń.

Och, piękno życia w Mojej Woli! Podoba Mi się tak bardzo, że w przyszłych pokoleniach usunę wszystkie inne świętości pod jakimkolwiek innym aspektem cnoty i przywrócę świętość życia w Mojej Woli, która nie jest i nie będzie świętością ludzką, ale Bożą. Ich świętość będzie tak wzniosła, że jak słońca, przyćmią najpiękniejsze gwiazdy świętych minionych pokoleń. Chcę więc oczyścić ziemię, ponieważ jest niegodna tych cudów świętości.” (20.11.1917)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.