Modlitwy z prośbą o beatyfikację Sługi Bożej Luizy Piccarrety

Luiza Piccarreta…Aniołowie powiedzieli: „Panie, prosimy Was: cudownym gestem Waszej Wszechmocy pokażcie ludziom, co zdziałaliście w tej duszy dla Chwały Waszej i dla dobra dusz. Nie trzymajcie już więcej w ukryciu  skarbów w nią wlanych, bo jeśli sami zobaczą i dotkną Wszechmoc Waszą w innym stworzeniu, to wtedy może stać się ona przyczyną skruchy dla złych ludzi i większą zachętą dla tych, którzy pragną być dobrzy.” (Tom 4, 2 października 1901)

MODLITWA [1] 

O Przenajświętsze Serce Mojego Jezusa, który Swą pokorną Sługę Luizę wybrał sobie na zwiastunkę Królestwa Woli Bożej i anioła wynagradzającego za nieprzebrane winy, zasmucające Twoje Boskie Serce, przez jej wstawiennictwo pokornie proszę o łaskę Twego Miłosierdzia, aby Luiza mogła zajaśnieć chwałą Świętych na ziemi tak, jak już wynagrodziłeś jej w Niebie. Amen. (Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu)

Słońce Woli Bożej

O Boskie Serce Mojego Jezusa, który pokornej Słudze Luizie, ofierze Twej Miłości, dał siłę, by znosiła przez całe swoje długie życie cierpienia Twej bolesnej Męki, spraw, aby dla większej Twej chwały zajaśniała nad jej głową aureola Błogosławionych. I przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski, o którą najpokorniej Cię proszę. (Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu)

O Miłosierne Serce Mojego Jezusa, który dla zbawienia i uświęcenia dusz raczył zachować na ziemi przez tak długie lata Swoją pokorną Sługę Luizę, Małą Córeczkę Woli Bożej, wysłuchaj mojej modlitwy – niechaj Twój Święty Kościół jak najszybciej wyniesie ją do chwały Świętych. I przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski, o którą najpokorniej Cię proszę. (Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu)

MODLITWA

Trójca Święta

O Trójco Przenajświętsza, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus nauczył nas prosić w naszych modlitwach o to, aby Imię Ojca było zawsze wychwalane, aby nadeszło Jego Królestwo i aby Jego Wola była wypełniana. Pragnąc rozszerzenia tego Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju, pokornie błagamy o wyniesienie do chwały Świętych Twoją Sługę Luizę, Małą Córeczkę Woli Bożej, która swoimi modlitwami, swoją ofiarą na łożu cierpienia i ze swoim żarliwym zapałem, przyczyniła się wielce do rozpowszechnienia Królestwa Bożego w świecie i do zbawienia dusz. Idąc za jej przykładem, błagamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, o pomoc w dźwiganiu z radością krzyży, jakie nam stawia życie, dla chwały Twojego Imienia i dla dobra wszystkich. Amen.

Carmelo Cassati, Arcybiskup Trani – Nazaret

MODLITWA DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Czcigodna i Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wielbimy Cię i dziękujemy Ci za dar świętości Twojej wiernej Sługi Luizy Piccarrety. Ona żyła, Ojcze, w Twojej Woli Bożej, stając się, pod działaniem Ducha Świętego, tożsama z Twoim Synem, i posłuszna Jezus Fiataż do śmierci na krzyżu, ofiara i hostia miła Tobie, współpracująca w dziele Odkupienia ludzkości.

Jej cnoty posłuszeństwa, pokory, najwyższej miłości do Chrystusa i Kościoła skłaniają nas, aby prosić Cię o dar wyniesienia jej na ziemi do chwały Świętych, ażeby Twoja Chwała opromieniowała nas wszystkich, a Twoje Królestwo prawdy, sprawiedliwości i miłości rozprzestrzeniło się aż po krańce ziemi, w szczególności charyzmat «Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra».[2] Aby uzyskać od Ciebie, Przenajświętsza Trójco, tę szczególną łaskę, o którą Cię prosimy, odwołujemy się do jej zasług, pragnąc spełnić Twoją Wolę Bożą. Amen.

Giovan Battista Pichierri, Arcybiskup Trani – Nazaret

MODLITWA 

Panie mój, Jezu Chryste, który tak bardzo pragniesz, aby Wola Boża miała Swoje Królestwo na ziemi, jak jest w Niebie, racz, prosimy Cię, wprowadzić „lampę”, którą swiecazapaliłeś na „świeczniku” Swego Kościoła, „aby ujrzeli światło ci, którzy wchodzą” (por. Łk 8,16), i wynieś do chwały Świętych, ku czci Twojej Woli, Twoją uniżoną Sługę Luizę PiccarretęMałą Córeczkę Woli Bożej”, która „będąc posłuszną aż do śmierci”, tak bardzo wielbiła Cię na ziemi, przykładem swych niezwykłych cnót, swymi wzniosłymi pismami oraz całym swym życiem ofiarowanym dla zbawienia i uświęcenia dusz. Amen.

[1] – Modlitwy te zostały opublikowane za zgodą kościelną arcybiskupa Trani, J.E. Monsignor Reginaldo Addazi OP, 27 listopada 1948 roku. Ktokolwiek otrzymał łaskę od Boga za wstawiennictwem Luizy proszony jest o wysłanie sprawozdania lub pisemnego świadectwa (najlepiej z dokumentacją) do: Pia Associazione Luisa Piccarreta (PFDV) – Via Luisa Piccarreta, 25 – 70033 Corato (Bari), Włochy.

[2]„Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi”.