Przywołanie Woli Bożej we wszystkich naszych czynnościach

Jezu kocham Cię - codzienna modlitwa

„Tak więc, córko moja, niech twoim pierwszym aktem będzie spotkanie z Moją Wolą, niech twoją pierwszą myślą i biciem serca będzie spotkanie z odwiecznym biciem Serca Mojej Woli, tak abyś mogła otrzymać całą Moją Miłość. We wszystkim staraj się czynić ciągłe spotkania, ażebyś została przemieniona w Moją Wolę, a Ja w twoją i abym mógł cię przygotować na ostatnie spotkanie z Moją Wolą w twej ostatniej godzinie. W ten sposób nie będziesz miała żadnego bolesnego spotkania po śmierci.” (Tom 16, 23.07.1923)

Przy przebudzeniu:

– Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby myśleć w moim umyśle.
– Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby krążyć w mojej krwi.
– Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby spoglądać w moich oczach.
– Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby słuchać w moich uszach.
– Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby przemawiać w moim głosie.
– Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby oddychać w moim oddechu.
– Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby pulsować w moim sercu.
– Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby poruszać się w moim ruchu.
– Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża modlić się razem ze mną, a następnie podaruj tę modlitwę Sobie, jakby była moją, aby zadośćuczynić za modlitwy wszystkich i aby oddać Ojcu Chwałę, którą wszystkie stworzenia powinny Mu oddawać.

Podczas spaceru:

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby kroczyć w moich krokach, aby odszukać wszystkie stworzenia i wezwać je do Ciebie.

Mycie zębów - Jezu kochamy Cię!Podczas mycia się i ubierania:

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża podczas mojego mycia się i obmyj moją duszę ze wszelkiej zmazy.

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża podczas mojego ubierania się i ubierz mnie w Swoje Światło.

W pracy:

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża pracować w moich dłoniach.
-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża pisać w moim pisaniu i wypisz Swoje Prawo w mojej duszy.

Podczas posiłku:

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża podczas mojego posiłku i nakarm mnie Swoim pokarmem.

W cierpieniu:

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża cierpieć w moim cierpieniu, a moja dusza, zjednoczona z Twoją Wolą, niech stanie się żywym krucyfiksem złożonym w ofierze na Chwałę Ojca.

Przy przebudzeniu:

Przybądź Wolo Boża!Jezu, moja myśl rozmyśla w Twojej Woli i na skrzydłach mojej myśli wysyłam Ci myśli wszystkich stworzeń. Na skrzydłach mojego spojrzenia uczynionego w Twojej Woli, wysyłam Ci spojrzenia wszystkich stworzeń.

Na skrzydłach mojego głosu i języka poruszonych w Twojej Woli, przesyłam Ci głosy wszystkich stworzeń.

Na skrzydłach mojej modlitwy odmówionej w Twojej Woli, o Jezu, pragnę przesłać Ci modlitwy wszystkich.

Na skrzydłach mojej pracy i moich czynów wykonanych w Twojej Woli, zamierzam przesłać Ci czyny stworzeń oraz wszystkie ich prace.

Na skrzydłach moich kroków wykonanych w Twojej Woli, zamierzam wysłać w lot do Ciebie kroki wszystkich stworzeń.

Podczas mycia się i ubierania:

O mój Jezu, ubieram się w Twojej Woli i tą Wolą zamierzam przesłonić wszystkie stworzenia, tak aby przyoblec je wszystkie w Twoją Łaskę. A następnie biorę Twoją Wolę oraz całe piękno, które Twoja Wola zawiera, i czyniąc je swoim, zamierzam przyoblec nim Twoje Najświętsze Człowieczeństwo, aby chronić Cię przed wszelkimi oziębłościami i wykroczeniami, które czynią Ci stworzenia. Jezu mój, Twoja Miłość, zjednoczona z moją, pragnie dać Ci miłość wszystkich i zadośćuczynienie za wszystkich.

Podczas spaceru:

Spaceruj ze mną, o Jezu, i spraw, abym stawiał moje kroki w Twojej Woli, żeby odszukać wszystkie stworzenia i wezwać je do Ciebie.

W pracy:

Pracuję w Twojej Woli a Ty, o Jezu, pozwól przepłynąć Swoim palcom w moich, tak abyś pracując we mnie, mógł zadośćuczynić Sobie za tych, którzy nie przebóstwiają, poprzez zjednoczenie z Tobą, swoich prac materialnych. A każdy mój ruch niech stanie się słodkim łańcuchem, który utworzy węzeł, aby przywiązać do Ciebie wszystkie dusze.

Podczas jedzenia i picia:

Przyjmuję to jedzenie w Twojej Woli, a Ty, o Jezu, przyjdź we mnie, aby go przyjąć, jakby Twoja Wola była moją, ażebym mógł okazać Ci moją miłość.

Piję, o mój Jezu, w Twojej Woli i Ty także, o moje Najwyższe Dobro, pij we mnie, abyś mógł ugasić Swe silne pragnienie, które odczuwasz wobec wszystkich dusz. Obyś mógł znaleźć we mnie tak obfity napój, żeby wylać na wszystkich wodę Twej zbawczej Łaski.

W cierpieniu:

Cierpię w Twojej Woli i niech moje cierpienie pocałuje Twoje. I w ten sposób zamierzam, o mój Jezu, wynagrodzić Ci za Twoje własne cierpienia. Niech moje człowieczeństwo stanie się krzyżem, a moja dusza, zjednoczona z Twoją Wolą, żywym krucyfiksem stale widniejącym przed Tobą, aby dać Ci wynagrodzenie, jakie Ty Sam dałeś Ojcu Przedwiecznemu.