Światłość ze Światłości: Boże Narodzenie w pismach Luizy Piccarrety

Boże Narodzenie w pismach Sługi Bożej Luizy Piccarrety, „Małej Córeczki Woli Bożej”:


Jezus mówi do Luizy: „Moja ukochana, zostałem poczęty wraz z bólem, urodziłem się do bólu i zmarłem w bólu. A trzema gwoźdźmi, którymi Mnie ukrzyżowano, przybiłem trzy władze: rozum, pamięć i wolę tych dusz, które gorąco pragną Mnie miłować, pozwalając, aby wszystkie zostały do Mnie przyciągnięte, ponieważ grzech sprawił, że stały się kalekie i oddalone od swojego Stwórcy bez żadnego umiaru.” (25 grudnia 1900)