„Wiara to Bóg” – czym jest prawdziwa Wiara?

Wiara w Boga

Potrzeba Wiary

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.” (Hbr 11,6)

Większą część wiedzy, którą posiadamy o nas samych i o otaczającym nas świecie, nie zdobyliśmy poprzez osobiste doświadczenia, ale została nam przekazana przez innych ludzi, którym uwierzyliśmy: przez naszych rodziców, nauczycieli, poprzez książki, telewizję, prasę… A Bóg, Który osobiście mógłby uczyć nas prawd o Sobie i o nas samych, chciał dokonać tego poprzez Objawienie, które przekazał innym osobom w historii dziejów i które dotarło do nas za pośrednictwem Kościoła.

„Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.” (Hbr 11,1-3)

Czym jest prawdziwa wiara?

Z pewnością słowa „wiara” i „wierzyć” są jednymi z najliczniejszych słów w Piśmie Świętym. Jako ciekawostka podam, że w Nowym Testamencie liczą odpowiednio 242 i 243.

Wiara dziecka

Mówiąc prościej, prawdziwa Wiara to pozwolić się złapać za rękę Bogu, jak czyni to dziecko i pozwolić Mu się prowadzić. A zatem to ufać Mu, ufać Jego Dobroci, Jego Wszechmocy, Jego Mądrości oraz Jego Miłości. Prawdziwa Wiara to oddawać cześć Bogu, poznawać Go, wielbić Go, wychwalać Go.

Prawdziwa Wiara to należeć i chcieć do Niego w pełni należeć, to znać Go i poczuć Go całkowicie naszym, to WSPÓLNOTA ŻYCIA z Bogiem…, a zatem to posiadać dostęp do Jego nieskończonej Mądrości, to brać udział w Jego Wszechmocy, to doświadczać Jego Miłości, to jak Św. Piotr mówi: „Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały.” (1 Pt 1,8)

Zatem prawdziwa Wiara to pierwsza rzecz, która jest niezbędna, aby spodobać się Bogu i móc do Niego przystąpić (Hbr 11,6), to pierwsze i ostatnie błogosławieństwo Ewangelii, zawierające w sobie wszystkie pozostałe, które można wyjaśnić tylko za pomocą Wiary: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła…” powiedziała Elżbieta do Maryi (Łk 1,45); „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” powiedział Jezus do Apostoła Tomasza. (J 20,29)

Warunki, których wymaga prawdziwa Wiara

Dlaczego mówi się „prawdziwa” Wiara? Ponieważ nie ma nikogo, kto by w coś nie wierzył, a kiedy nie wierzy się w Boga, to wierzy się w brednie. Światło jest darem Boga, nawet oczy są Jego darem, ale otwarcie czy zamknięcie oczu zależy od nas. Innymi słowy, Wiara jest darem łaski, inicjatywą Jego Miłości, ale jej przyjęcie zależy od dobrej woli człowieka. Należy być w dobrej wierze, aby móc przyjąć łaskę Wiary. „Bo trzeba uwierzyć sercem, by zostać usprawiedliwionym (aby Bóg nas usprawiedliwił), a wyznać natomiast ustami, aby być zbawionym.” (Rz 10,10)

Wiara według Naszego Pana opisana w pismach Luizy Piccarrety, Małej Córeczki Woli Bożej

Jezus Miłosierny

«…Jezus powiedział mi dokładnie te słowa: „Wiara to Bóg”. Te dwa słowa zawierały w sobie ogromne światło, którego nie da się wyrazić, ale postaram się je opisać, tak jak potrafię. W słowie „wiara” rozumiałam, że wiarą jest Sam Bóg. I tak jak jedzenie materialne daje życie ciału, żeby nie umarło, tak wiara daje życie duszy. Bez wiary dusza jest martwa. Wiara ożywia, wiara uświęca, wiara uduchawia człowieka i sprawia, że jego oczy zwracają się ku Najwyższej Istocie, tak iż nie przyswaja niczego z rzeczy tu na dole, a jeśli cokolwiek przyswaja, to przyswaja to w Bogu.» (28.02.1899)

Córka moja, wszystkie rzeczy posiadają swoje źródło w wierze. Kto jest mocny w wierze, jest mocny w cierpieniu. Wiara znajduje Boga wszędzie, dostrzega Go w każdym działaniu, dotyka Go w każdym ruchu, a każda nowa okoliczność, która się pojawia to nowe objawienie Boże, które stworzenie otrzymuje. Dlatego też bądź mocna w wierze, bo jeśli będziesz w niej mocna, w każdym stanie i w każdej sytuacji, wiara doda ci męstwa i sprawi, że będziesz na zawsze zjednoczona z Bogiem.(20.03.1904)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.