Wola Boża – filmy

Filmy ukazujące na czym polega spełnienie Królestwa Woli Bożej, o które prosimy w Modlitwie „Ojcze Nasz”: „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi”.

Żyć w Woli Bożej, aby zespolić się w jedno z Jezusem
Żyć w Woli Bożej to zespolić się w jedno (przez łaskę) z Jezusem, czyniąc naszym wszystko to, co do Niego należy, aby ofiarować to wszystkim stworzeniom, aby zastąpić czyny każdego...
Wielki Tydzień
W Twojej godnej uwielbienia Woli, Jezu, pragniemy towarzyszyć Ci w ostatnim Tygodniu Twojego Życia, aby dzielić się Twoją Miłością, aby uczynić naszym Twoje Życie, Twoje Cierpienia, Twoją Ofiarę i Dar...
Poświęcenie się Bogu jak Maryja, poprzez Maryję, z Maryją i w Niepokalanym Sercu Maryi
O Maryjo, Matko Jezusa i Matko Moja, powierzam Ci i poświęcam Ci moje życie tak, jak uczynił to Twój Syn Jezus. Powierzam się Twojej roli jako Matki i Twojej władzy...
Poznanie prawdy o nas samych spoglądając w „lustro”, którym jest Jezus Chrystus
Skoro do ujrzenia naszego oblicza potrzebujemy lustra, tak więc do poznania prawdy o nas samych, musimy spojrzeć w „lustro”, którym jest Jezus Chrystus. http://wolaboza.org/
Zmartwychwstanie Pańskie
Jezus mówi do Luziy Piccarrety: „Moje Zmartwychwstanie jest prawdziwym słońcem, które godnie wychwala Moje Człowieczeństwo, jest słońcem religii katolickiej, jest prawdziwą chwałą każdego chrześcijanina.” (15.4.1919) http://wolaboza.org/
Jan Paweł II - nadzwyczajne znaki
Jan Paweł: sploty wydarzeń w jego życiu i śmierci godne uwagi i medytacji. Jan Paweł II jako znak i dar Bożego Miłosierdzia. http://wolaboza.org/
Światłość ze Światłości: Boże Narodzenie w pismach Luizy Piccarrety
A oto cud cudów: BÓG I CZŁOWIEK, CZŁOWIEK I BÓG, który bez opuszczenia Ojca i Ducha Świętego przybywa, aby żyć z nami i przyjmuje ludzkie ciało, ponieważ prawdziwa miłość nigdy...
Testament duchowy Luizy Piccarrety
„Teraz umieram szczęśliwsza, ponieważ Wola Boża, bardziej niż kiedykolwiek pocieszyła mnie waszą obecnością w tych ostatnich chwilach mojego życia. Teraz widzę długą, piękną i przestronną Drogę, całą rozświetloną przez nieskończoną...
Objawienie Pańskie
Objawienie Pańskie opisane przez Luizę Piccarretę „Małą Córeczkę Woli Bożej". http://www.wolaboza.org
1/1