Wyznanie Wiary

Hostia konsekrowanaO Jezu, Panie mój i Boże mój!
Wielbię Cię, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, za to, że oddajesz się nam w Najświętszym Sakramencie

Swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem,
skąd, dla triumfu Twego Królestwa,
wznosisz dzieło Stworzenia,
dzieło Odkupienia i dzieło Uświęcenia

Całe dzieło Stworzenia powstało ze względu na Twoje WCIELENIE, dąży do Niego  i osiąga w Nim szczyt.
Całe dzieło Odkupienia wypełnia się w całym Twym Życiu, w Twojej Najświętszej Męce i Śmierci.
Całe dzieło Uświęcenia – którym jest przeszczepienie w nas Twego Życia – jest owocem Twego Zmartwychwstania,

gdyż Ty jesteś Słowem Wcielonym, Umarłym i Zmartwychwstałym!

Ale Twoim celem nie było tylko stworzenie nas, zbawienie nas
i sprawienie, abyśmy stali się świętymi,
ale ofiarowanie nam Twej Boskości,
ofiarowanie nam jako życia, Twej własnej Woli:
bo tym jest Twoje Królestwo!

Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża i weź w posiadanie

Przybądź Wolo Boża!moją istotę, moją osobę, moje życie;[1]
to, kim jestem, wszystko to, co mam, wszystko to, co czynię;
mego ducha, moją duszę, moje ciało;
moje zdolności, moje zmysły, moje członki;
moją wolę, moją inteligencję, moją pamięć;
mój umysł, moje serce, mój oddech;
każdą myśl, każde słowo, każde dzieło;
moje spojrzenie, mój słuch, mój głos;
każdy ruch, każdy czyn, każdy krok;
moją pracę, moje zmęczenie, mój odpoczynek;
moje uczucia, moje bóle, moje radości;
moją modlitwę, Mszę Świętą, sakramenty, które przyjmuję (lub udzielam);
moją przeszłość, moją teraźniejszość, moją przyszłość;
moje życie, moją śmierć i moją wieczność,
aby przemienić wszystko w doskonałe i powszechne uwielbienie Twojej Chwały,
w życie Twego Życia, w triumf Twej Woli.

Jezu, niech Twoja Wola Boża będzie we mnie życiem i niech okryje mnie Tobą.

Dziś uczynię wszystko dla Ciebie, z Tobą i w Tobie.
W każdej chwili mojego życia, niech żyje we mnie
całe Twe Życie, Twa Śmierć i Twe Zmartwychwstanie.
Przykryj mnie pod płaszczem Twego Życia, Twego Bólu i Twej Miłości,
Razem z Jezusemabym mógł uwielbić Cię w Twej Prawdzie,
objąć cię w Twoim Bezmiarze,
posiąść Cię w Twojej Wszechmocy.
Wysławić Cię Twoją własną Chwałą,
chwalić Cię Twoją Mądrością,
błogosławić Cię tym samym głosem Ojca.
Dziękować Ci Twoją Sprawiedliwością,
zadośćuczynić Ci Twoimi własnymi zasługami,
kochać Cię Twoją wieczną miłością.
W każdym momencie pragnę wypełnić
całe Stworzenie moją Miłością, która wychwala Cię i składa Ci dziękczynienie,
całe Twe Życie Zbawiciela moją Miłością, która wielbi Cię i błogosławi Cię,
Całe dzieło Uświęcenia moją Miłością, która miłuje Cię,
i która w imieniu wszystkich prosi Cię o triumf Twego Królestwa.

[1] – Każda linijka ukazuje nam znamię Trójcy Świętej, która stworzyła człowieka na Swój obraz i podobieństwo.