Zawierzenie i poświęcenie się Maryi

Akt zawierzenia i poświęcenia się Maryi

Królowa MatkaO Maryjo, Matko Jezusa i Matko moja, powierzam Ci i poświęcam Ci moje życie, tak jak uczynił to Twój Syn Jezus.

Powierzam się Twojej roli jako Matki i Twojej władzy jako Królowej, Twojej mądrości i miłości, którymi napełnił Cię Bóg, całkowicie odrzucając grzech i tego, kto go inspiruje, i powierzam Ci moje istnienie, moją osobę i moje życie, a zwłaszcza moją wolę, abyś chroniła ją w Swoim Matczynym Sercu i ofiarowała ją Panu wraz z ofiarą, którą Ty uczyniłaś z Siebie i ze Swojej woli.

W zamian naucz mnie, tak jak Ty wypełniać Wolę Boga i żyć w Woli Bożej. Amen

Akt poświęcenia naszej ludzkiej woli Niebieskiej Królowej

(Zaczerpnięta z książki „Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej”)

Najsłodsza Mamo, upadam na twarz przed Twoim tronem. Jestem Twoim małym dzieckiem, które chce Ci oddać całą swoją dziecięcą miłość, i jako Twoje dziecko chcę spleść w koronę wszystkie moje ofiary, wezwania i obietnice, że już nigdy więcej nie będę czynił swojej woli, co tyle razy Ci obiecywałem. Uplótłszy koronę, pragnę położyć ją na Twoim łonie jako potwierdzenie mojej miłości i mojego dziękczynienia dla mojej Mamy.

Matka Boża z Gaudalupy

Ale to jeszcze nie wszystko. Chcę, ażebyś wzięła tę koronę w Swoje ręce na znak, że przyjmujesz mój dar i dotknięciem Swoich macierzyńskich palców przemieniła ją przynajmniej w tyle Słońc, ile razy w moich małych czynach usiłowałem pełnić Wolę Bożą.

Ach, tak Królowo Matko, Twoje dziecko chce oddać Ci cześć światłem i najpiękniej jaśniejącymi Słońcami. Ja wiem, że Ty masz wiele tych słońc, ale nie są to Słońca Twojego dziecka. A ja chcę Ci dać moje, aby Ci powiedzieć, że Cię kocham i zobowiązać Cię do kochania mnie. Święta Mamo, śmiejesz się do mnie i w całej Swojej dobroci przyjmujesz mój dar, a ja dziękuję Ci z całego serca… Ale mam Ci jeszcze tyle do powiedzenia. Chcę zawrzeć mój ból, moje lęki, moje słabości i całą moją istotę w Twoim matczynym Sercu jako w miejscu mojej ucieczki. Chcę złożyć Ci akt poświęcenia mojej woli. Och, moja Mamo, przyjmij to, uczyń to triumfem Łaski i miejscem, gdzie Wola Boża będzie mogła rozprzestrzenić Swoje Królestwo! A moja wola ofiarowana Tobie, uczyni nas nierozłącznymi i będzie gwarantem naszej stałej łączności. Wrota Nieba nie będą dla mnie zamknięte, ponieważ, gdy poświęcę Ci moją wolę, Ty w zamian oddasz mi Twoją Wolę. I albo Mama przyjdzie, aby żyć ze swoim dzieckiem na ziemi, albo dziecko pójdzie do Nieba, aby żyć ze swoją Mamą. Och, jak bardzo będę szczęśliwy!

Posłuchaj, najdroższa Mamo, aby uczynić bardziej uroczystym ofiarowanie Ci mojej woli, przywołuję Trójcę Przenajświętszą, wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych i wobec wszystkich obiecuję – ja przysięgam – że czynię uroczyste ofiarowanie mojej woli mojej Niebieskiej Mamie.

A teraz, Potężna Królowo, jako spełnienie, proszę o Twoje święte błogosławieństwo dla mnie i dla wszystkich. Niechaj błogosławieństwo Twoje będzie niebieską rosą, niechaj spłynie na grzeszników i ich nawróci, niechaj spłynie na zasmuconych i doda im otuchy, niechaj spłynie na świat cały i przemieni go w dobro, niechaj spłynie na dusze w Czyśćcu i ugasi ich palące płomienie. Niechaj Twoje matczyne błogosławieństwo będzie gwarancją dla zbawienia wszystkich dusz.

Modlitwa do Niebieskiej Królowej

(Zaczerpnięta z książki „Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej”)

Matka Boża Amsterdam

Niepokalana Królowo, moja Niebieska Matko, przychodzę na Twoje matczyne kolana, aby się wtulić w Twoje ramiona jako Twoje ukochane dziecko i aby prosić Cię z najgorętszym westchnieniem – w tym miesiącu poświęconym Tobie – o największą z łask: ażebyś mi dozwoliła żyć w Królestwie Woli Bożej.

Święta Mamo, Ty, która jesteś Królową tego Królestwa, pozwól mi żyć w Nim jako Twoje dziecko, ażeby Ono już więcej nie było bezludnym, ale zamieszkałym przez Twoje dzieci.

Dlatego też Wszechwładna Królowo, ja powierzam się Tobie, abyś mogła pokierować moimi krokami do Królestwa Woli Bożej, a trzymając mnie mocno za rękę, pokierujesz całą moją istotę ku nieskończonemu życiu w Woli Bożej.

Będziesz moją Mamą, i Tobie jako mojej Mamie, zawierzam moją wolę, abyś mogła wymienić ją na Wolę Bożą i tym sposobem będę mógł być pewny, że nie opuszczę Jej Królestwa. Dlatego też proszę Cię, oświeć mnie, abym mógł zrozumieć, co to znaczy Wola Boga.

Modlitwa do Królowej Mamy

Matka Boża MedjugorjeKrólowo Matko, och, pozwól mi żyć i umrzeć w FIAT Woli Bożej! Nieodwołalnie zrzekam się siebie, poświęcam się Tobie i oddaję się Tobie. Zanurz mnie w morzu Swojej Miłości, bólu i cnoty, które dla nas wysłużyłaś. Odnów mnie, pocznij mnie i nakarm mnie. Spraw, abym stał się Twoim Jezusem.

Na nici Bożego FIAT, zawsze z Tobą w nieskończoność zjednoczony, owijam i wypełniam całe stworzenie, nadając ten sam Boski kształt wszystkim czynom wszystkich stworzeń, które są, były i będą. Zanurz je najpierw w Swoim morzu, w Swoich zasługach i w Krwi Jezusa, zamieniając je tym samym w czyny miłości pokolenia Woli Bożej, tworząc tyle razy życie Boże, ile Trójca Przenajświętsza pragnienie i na ile zasługuje.

I na nici Woli Bożej, która łączy mnie z Tobą i z Twoim Jezusem, łącze także wszystkie te czyny w jedną i nierozerwalną nić Bożą. Utkaj Swymi matczynymi rękoma szatę Jezusowi, zamykając i uszczelniając w niej wszystkie dusze bez wyjątku. Ty Sama zamknij bramy piekieł! Niech Sprawiedliwość będzie w pełni zaspokojona! Niech zatriumfuje Miłosierdzie! Niech za sprawą Królestwa Woli Bożej i Bożej Miłości nadejdzie Twój triumf! Niech Duch Święty oczyści, rozpali i uświęci każde serce! Jezu i Maryjo, uczyńcie Waszym i dajcie wartość wszystkiemu, co do mnie należy. Królowo Matko, zamknij mnie wraz z całym światem w FIAT Woli Bożej!