Czy „życie w Woli Bożej” nie jest może tym spełnianiem Woli Boga, który znają i spełniają wszyscy Święci?

Wszyscy Święci a Wola Boża

To oczywiste, że mamy do czynienia z czymś nowym. Dla przykładu, Jezus mówi do Luizy: „Sami Święci jednoczą się ze Mną i świętują, czekając z niecierpliwością, aby ich siostra zastąpiła ich własne czyny, święte w porządku ludzkim, ale nie w porządku boskim. Błagają Mnie, abym jak najszybciej wprowadził stworzenie do tego boskiego środowiska (13.02.1919)

W innym miejscu Luiza mówi: „Czy to możliwe, że Jezus pozwolił, aby upłynęło tak wiele wieków bez poznania tych cudów Woli Bożej i że spośród tak wielu Świętych nie wybrał  jednego, który dałby początek tej w pełni Boskiej świętości? Byli przecież Apostołowie i wielu innych wielkich Świętych, którzy zadziwili cały świat…” (03.12.1921)

Spełniać Wolę Bożą, czyli wiernie wypełniać to, czego Ona pragnie lub akceptować to, co dopuszcza, nie jest nowością. Czynili to wszyscy Święci wszystkich czasów, ponieważ bez Niej nie może zaistnieć żadna cnota ani świętość. Ale każdy może z Niej czerpać i nawiązać z Nią relację, w takim stopniu, w jakim jest mu dane Ją poznać:

„Moja Miłości i Moje Życie, nie mogę się jeszcze przekonać. Jak to możliwe, że żaden Święty nie wypełniał zawsze Twojej Przenajświętszej Woli i nie żył w sposób, o którym teraz mówisz – w Twojej Woli?” A Jezus: Oczywiście, że byli Święci, którzy zawsze spełniali Moją Wolę, lecz czerpali z Mojej Woli w takim stopniu, w jakim Ją poznali. Wiedzieli, że spełnianie Mojej Woli było największym aktem, tym, który oddawał Mi największą cześć i który prowadził do świętości, i z tym też zamiarem spełniali Ją i to czerpali, ponieważ bez Mojej Woli nie ma żadnej świętości, żadne dobro ani żadna świętość, mała czy duża nie może bez Niej zaistnieć.” (06.11.1922) 

Słońce Woli Bożej„Córko moja, w Mojej Odwiecznej Woli znajdziesz wszystkie czyny, zarówno Moje, jak i Mojej Mamy. Czyny te jakby wewnątrz płaszcza, przeplatały wszystkie czyny wszystkich stworzeń, od pierwszego do ostatniego, które ma zaistnieć. Płaszcz ten utworzony był, jakby z dwóch części. Jedna jego część unosiła się do Nieba, aby oddać Mojemu Ojcu, mocą Woli Bożej, wszystko to, co stworzenia były Mu winne: miłość, chwałę, zadośćuczynienie i wynagrodzenie. Druga część pozostawała w obronie i jako pomoc dla stworzeń.

Nikt inny nie wszedł w Moją Wolę Bożą, aby czynić wszystko to, co czyniło Moje Człowieczeństwo. Moi Święci spełniali Moją Wolę, ale nigdy nie wkroczyli do Jej wnętrza, aby czynić wszystko to, co czyni Moja Wola i aby w mgnieniu oka podjąć wszystkie czyny (od pierwszego do ostatniego człowieka), stając się ich aktorem, widzem i tym, który przebóstwia. Stworzenie, które spełnia Moją Wolę, nie jest w stanie czynić tego wszystkiego, co Moja Odwieczna Wola zawiera, a raczej zstępuje Ona do niego tylko w ograniczonym zakresie, w takim, w jakim może Ją w sobie pomieścić.

Tylko ten, kto wkracza do wnętrza, może powiększać i rozchodzić się jak światło słoneczne w wiecznych lotach Mojej Woli i odnajdując czyny Moje i Mojej Mamy, dodawać do nich swoje. Spójrz w Moją Wolę: czy są tam może czyny innych stworzeń pomnożone w Moich i sięgające aż do ostatniego czynu, który ma się dokonać na tej ziemi? Spójrz dobrze, nie znajdziesz ani jednego. Oznacza to, że nikt tam nie wkroczył. Otwarcie drzwi Mojej Odwiecznej Woli przeznaczone było dla Mojej małej córeczki, po to, aby mogła ona połączyć swoje czyny z Moimi i z tymi Mojej Mamy i uczynić potrójnymi wszystkie Nasze czyny przed obliczem Najwyższego Majestatu i dla dobra stworzeń. A teraz, po otwarciu drzwi mogą tam wkroczyć także pozostali, pod warunkiem, że otworzą się na tak ogromne dobro. (24.01.1923)

Wypełnianie Woli Bożej nie jest niczym nowym. Nowością jest to, że Bóg zaprasza nas do życia w Swojej Woli, tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty żyją tą Swoją Odwieczną Wolą. Nowością jest Wola Boża działająca w stworzeniu i stworzenie działające w Niej na boski sposób.

Nowością jest ta Łaska nad łaskimi, ten Dar nad darami, aby nie tylko spełniać to, czego Bóg od nas oczekuje, ale żeby Jego Wola była naszą, aby była życiem naszego życia i abyśmy żyli i królowali wraz z Nią i w Niej.

Nowością jest ciągła wymiana woli ludzkiej i Bożej, ponieważ dusza w obawie przed swoją, prosi o zastąpienie jej we wszystkim i w każdym momencie, Wolą Boga, która przepełnia duszę radością, miłością i nieskończonymi dobrami, przywracając jej podobieństwo Boże utracone przez grzech oraz przywracając cel, do jakiego człowiek został stworzony przez Boga: aby żyć jak dziecko Boże i brać udział we wszystkich Jego dobrach.

Życie w Woli Bożej „to świętość jeszcze nie poznana, którą dam poznać i która umieści ostatni, najpiękniejszy i najbardziej błyszczący ornament pośród wszystkich innych świętości. (08.04.1918)

2 Responses to Czy „życie w Woli Bożej” nie jest może tym spełnianiem Woli Boga, który znają i spełniają wszyscy Święci?

  • Dziękuje Boże Jezu Królu nasz że rozjaśniłeś mój umysł

  • Dziękuje Boże Duchu święty który oświecasz serca i umysły nasze dodaj nam ochoty i zdolności aby twa nauka była pożytkiem doczesnym te prośby i podziękowania Boże Ojcze przesyłamy Tobie przez twojego syna Jezu Królu naszego że rozjaśniłeś nasze umysły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.