Wola Boża jest esencją Boga, jest Źródłem wszystkich Jego Atrybutów, Jego Miłości, Jego Życia oraz Jego dzieł

dzieckobozeKim my jesteśmy?

„Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi –  i nimi jesteśmy! Świat nie zna nas, ponieważ nie poznał Jego. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się okaże, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest.”

(1 J 3, 1-3)

Co Jan ogłaszał, wypowiadając te słowa?

Jan ogłaszał, że Wola Boża jako życie wewnętrzne Jezusa miała być jeszcze objawiona i że celem Jej objawienia (objawienia, czym jest życie w Woli Bożej”) jest to, aby stała się naszym życiem, idąc za przykładem i doktryną duchową Sługi Bożej Luizy Piccarrety, przez którą to Nasz Pan zapragnął objawić Ją w naszych czasach.

Co zatem oznacza „żyć w Woli Bożej”?

Żyć w Woli Bożej oznacza posiadać tę samą Wolę Boga jako własne życie w myśl tego, co ukazują nam Pisma Luizy Piccarrety.  Było to życie Jezusa Naszego Pana i Maryi, Jego i naszej Matki.

Kim jest Luisa (Luiza) Piccarreta?

Luiza PiccarretaSługa Boża, Luiza Piccarreta, „Mała Córeczka Woli Bożej” jest stworzeniem, które Jezus wybrał, aby dać w niej początek spełnienia Swego ideału, Swego wiecznego Dekretu, tak aby został on rozpowszechniony w Kościele i na całym świecie: aby Jego Wola Boża była w nas tym, czym jest w Bogu – Jego Życiem, Jego Szczęściem i Źródłem wszystkich Jego dzieł.

Luiza urodziła się w Corato (Bari, Włochy) 23 kwietnia 1865. Spędziła tam całe swoje życie i zmarła 4 marca 1947. Aż po dziś dzień ludzie pamiętają ją jako „Luizę, Świętą”. Jej proces beatyfikacyjny został otwarty w 1994 roku. Jest wielu świadków życia Luizy (między innymi wielu kapłanów, także biskupi, kardynał a nawet kanonizowany Święty – Św. Hannibal Maria Di Francia, który odwiedzał ją przez 17 lat).

Jakie jest w kilku słowach przesłanie Luizy?

Luiza może wypowiedzieć słowa Jezusa: «Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał.  Jeśli kto chce pełnić Jego Wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego» (J 7, 16-17). A także te, które Jezus powiedział do Samarytanki: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić” – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej» (J 4,10)

twarz JezusaAle czym jest ten Dar Boga? Nie jest nim jakikolwiek dar ani cnota czy charyzmat, nie jest nim nawet duchowa rzecz, ale jest nim dar Jego własnej Woli Bożej, wszechmogącej, odwiecznej i świętej. Przestrzeganie Przykazań, wykonywanie wszystkiego, czego Bóg od nas oczekuje, przyjmowanie ze spokojem tego, co dopuszcza lub rozporządza, wszystko to jest konieczne do naszego zbawienia, ale to za mało dla Jego Miłości.

Pewna pieśń ludowa mówi: „Bóg kiedyś stał się jednym z nas – by nas przemienić w Siebie”. Bóg chce, byśmy stali się tacy jak On, podobni do Niego. Bóg pragnie, abyśmy żyli z Nim w doskonałej wspólnocie życia, byśmy mogli wypowiedzieć te same słowa, które Jezus wypowiedział do Ojca: «Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje» (J 17,10).

Bóg pragnie, byśmy Go miłowali Jego własną Miłością, tak aby nasza wspólna wymiana miłości nie była niesprawiedliwa. Dlatego też, wiedząc, że nasze „serce” (nasza wola) samo z siebie nie jest zdolne miłować na sposób boski, pragnie przekazać nam obecnie dar Swojego własnego Serca”, Swoją uwielbioną Wolę, dar „Serca” Trzech Osób Boskich, tak abyśmy mogli żyć z Bogiem Jego życiem, brać udział w Jego dziełach oraz miłować, tak jak miłują Osoby Boskie.

 

A teraz Pan mówi do ciebie:

Syn Boży

 

A teraz Pan mówi do ciebie:

Boże Serce

 

A teraz Pan mówi do ciebie:

Dar Woli Bożej
czytajdalej