Wzywanie Woli Bożej we wszystkich naszych czynnościach

Wzywanie Woli Bożej

Są ludzie przekonani, że „żyją w Woli Bożej”, ponieważ „dokonali aktu poświęcenia się” Woli Bożej, czyli przeczytali lub odmówili pewną modlitwę. Czy to wystarczy? Musimy jednak to wyjaśnić.

Wszyscy jako stworzenia znajdujemy się w Woli Bożej, gdyż poza Nią nic nie może istnieć ani nie może być pomyślane przez Boga, ale to, co jest istotne, to nasze pragnienie przebywania w Niej, aby posiąść w nas Jezusa. Mówimy tu o pragnieniu przebywania w Niej nie tylko ze względu na nasze istnienie, ale naszym życiem, a zatem nieustannie Ją wzywając, aby stała się naszym życiem we wszystkim, co nam przynosi lub o co nas poprosi.

Z pism Sługi Bożej Luizy Piccarrety:

„Odprawiałam moją zwyczajową adorację do Mojej Ukrzyżowanej Dobroci, mówiąc Mu: „Wnikam w Twoją Wolę, a raczej, podaj mi rękę i Ty Sam umieść mnie w bezmiarze Swojej Woli, abym nic nie uczyniła, co nie byłoby efektem Twojej Przenajświętszej Woli.” Teraz, gdy to mówiłam, pomyślałam sobie: „Jak to? Wola Boża jest wszędzie, już w Niej przebywam…, a mówię:  wnikam w Twoją Wolę?

Ale gdy o tym myślałam, mój słodki Jezus, poruszając się w moim wnętrzu, powiedział do mnie: „Córko moja, jednakże jest wielka różnica między tym, kto się modli czy działa, ponieważ Moja Wola go otacza i zgodnie ze Swoją naturą znajduje się wszędzie, a tym, kto z własnej woli, posiadając w sobie wiedzę na temat tego, co robi, wkracza w Boskie środowisko Mojej Woli, aby działać i modlić się.” (21.06.1923)

Jezus MiłosiernyŚwiętość życia w Mojej Woli nie posiada dróg ani drzwi, ani kluczy, ani pomieszczeń. Zalewa wszystko, jest jak powietrze, którym się oddycha, którym wszyscy muszą i mogą oddychać. Wystarczy tylko, że tego zapragną i odłożą na bok wolę ludzką, wtedy Wola Boża pozwoli duszy oddychać Sobą i da jej życie, efekty oraz wartość życia Moją Wolą. A jeśli nie jest znana, jak mogą pokochać czy zapragnąć życia tak świętego? Jest ono największą chwałą, jaką stworzenie może Mi przynieść.” (16.07.1922)

 Przywołanie Woli Bożej we wszystkich naszych czynnościach 

Po przebudzeniu:

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby myśleć w moim umyśle.

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby krążyć w mojej krwi.

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby spoglądać w moich oczach.

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby słuchać w moich uszach.

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby przemawiać w moim głosie.

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby oddychać w moim oddechu.

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby pulsować w moim sercu.

-Jezu, kocham Cię! Przyjdź, Wolo Boża, aby poruszać się w moim ruchu.

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża modlić się razem ze mną, a następnie podaruj tę modlitwę Sobie, jakby była moją, aby zadośćuczynić za modlitwy wszystkich i aby oddać Ojcu Chwałę, którą wszystkie stworzenia powinny Mu oddawać.

Podczas mycia się i ubierania:

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża podczas mojego mycia się i obmyj moją duszę ze wszelkiej zmazy.

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża podczas mojego ubierania się i ubierz mnie w Swoje Światło.

Podczas spaceru:

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby kroczyć w moich krokach, aby odszukać wszystkie stworzenia i wezwać je do Ciebie.

W pracy:

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża pracować w moich dłoniach.

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża pisać w moim pisaniu i wypisz Swoje Prawo w mojej duszy.

Podczas posiłku:

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża podczas mojego posiłku i nakarm mnie Swoim pokarmem.

W cierpieniu:

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża cierpieć w moim cierpieniu, a moja dusza, zjednoczona z Twoją Wolą, niech stanie się żywym krucyfiksem złożonym w ofierze na Chwałę Ojca.

One Response to Wzywanie Woli Bożej we wszystkich naszych czynnościach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.