Jak jest różnica między spełnianiem Woli Bożej a życiem w Woli Bożej

Życie w Woli Bożej

Jezus wyjaśnia Luizie Piccarrecie „Małej Córeczce Woli Bożej” na czym polega różnica między „czynieniem” Woli Bożej a „życiem” w Woli Bożej:

„ Córko moja, nie chcą zrozumieć: żyć w Mojej Woli to królować, czynić Moją Wolę to spełniać Moje polecenia. Pierwsze oznacza posiadać, drugie otrzymywać polecania i je wykonywać.

Żyć w Mojej Woli to uczynić z Mojej Woli swoją własną, dysponować Nią. Czynić Moją Wolę to brać Ją pod uwagę jako Wolę Bożą, nie swoją własną i nie móc Nią swobodnie dysponować. 

Żyć w Mojej Woli to żyć tylko jedną wolą, którą jest Wola Boga, a ponieważ jest Ona cała święta, cała czysta, pełna pokoju i jest jedyną wolą, która panuje, nie ma sporów, wszystko jest pokojem. Ludzkie namiętności drżą przed tą Najwyższą Wolą i chciałyby przed Nią umknąć. Nie mają odwagi się poruszyć ani się sprzeciwić, widząc jak przed tą Świętą Wolą, drży Niebo i ziemia. Tak więc pierwszy krok życia w Woli Bożej, który wprowadza porządek Boży, Wola Boża dokonuje go w głębi duszy, opróżniając ją z tego, co ludzkie, ze skłonności, namiętności, upodobań itp

Natomiast czynić Moją Wolę to żyć z dwiema wolami i kiedy wydaję polecenia wykonania Mojej Woli, stworzenie czuje ciężar swojej woli, która stawia opór, i mimo, że wiernie wykonuje polecenia Mojej Woli, czuje ciężar buntowniczej natury, namiętności i skłonności. Jak wielu jest świętych, którzy, mimo że osiągnęli najwyższy stopień doskonałości, odczuwają tę ich wolę, która prowadzi z nimi wojnę, która ich gnębi, tak że zmuszeni są krzyczeć: Któż mnie uwolni od tego śmiertelnego ciała, to znaczy od tej mojej woli, która chce zadać śmierć dobru, które pragnę uczynić?

Ojciec i syn

Żyć w Mojej Woli to żyć jako syn, a spełniać Moją Wolę to żyć jak sługa. W pierwszym przypadku to, co jest Ojca, jest i syna i wiele razy słudzy czynią większe poświęcenia niż synowie, to do nich należy wykonanie bardziej męczących i bardziej przyziemnych posług, w chłodzie, w upale, podróżując pieszo… W istocie, czegóż nie uczynili Moi Święci, by wypełnić polecenia Mojej Woli? Syn natomiast przebywa ze swoim ojcem, troszczy się o niego, rozwesela swoimi pocałunkami i pieszczotami, zarządza sługami, tak jakby to czynił ojciec. Jeśli wychodzi, nie idzie pieszo, lecz podróżuje karetą…

A jeśli syn posiada wszystko to, co należy do Ojca, słudzy otrzymują tylko wynagrodzenie za posługę, którą wykonali i mogą swobodnie decydować, czy służyć swojemu Panu, czy nie.  A jeśli nie służą, nie mają więcej prawa do otrzymania żadnego innego wynagrodzenia. Natomiast między ojcem a synem nikt nie może odebrać tych uprawnień, dzięki którym syn posiada dobra ojca i żadne prawo, niebieskie czy ziemskie, nie może odebrać tych przywilejów ani wymazać synostwa między ojcem a synem. 

Córko moja, życie w Mojej Woli jest życiem najbardziej zbliżonym do życia błogosławionych w Niebie i jest tak odległe od życia tych, którzy czynią Moją Wolę i wiernie wypełniają moje rozkazy, jak odległe jest Niebo od ziemi, syn od sługi, król od poddanych.

A oto Dar, który chcę uczynić w tych smutnych czasach: nie tylko niech wypełniają Moją Wolę, ale niech Ją także posiadają. Czyż nie jestem Panem, który daje to, co chce, kiedy chce i komu chce? Czyż gospodarz nie jest Panem, który może powiedzieć swojemu słudze: «Zamieszkaj w moim domu, jedz, bierz, zarządzaj, tak jak drugi Ja Sam?» I aby nikt nie mógł przeszkodzić mu w przekazaniu swoich dóbr, czyni tego sługę prawowitym synem i daje mu prawo posiadania. Jeśli bogacz może tak uczynić, to tym bardziej Ja Sam. 

To życie w Mojej Woli jest największym darem, jaki chcę przekazać stworzeniom. Dobroć Moja pragnie wyrażać się w coraz większej miłości ku stworzeniom. A ponieważ dałem im wszystko i nie mając nic więcej, co mógłbym im dać, by Mnie kochali, pragnę przekazać im dar Mojej Woli, aby posiadając Ją, mogli pokochać wielkie dobro, które posiadają. 

Nie dziw się, że nie rozumieją, gdyż aby zrozumieć powinni być zdolni do największego poświęcenia, to znaczy wyrzeczenia się własnej woli, nawet w rzeczach świętych. Wówczas poczuliby, że posiadają Moją Wolę i osobiście by się przekonali, co oznacza żyć w Mojej Woli. Ty jednak bądź czujna i nie zrażaj się trudnościami, jakie stwarzają. Ja krok po kroku utoruję Sobie drogę, aby dać do zrozumienia, czym jest życie w Mojej Woli.  (18.09.1924)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.